Antibiotika ved øjeninfektioner

Antibiotika ved øjeninfektioner

Hvad fokuserer vi på?

Klinisk praksis ved øjeninfektioner hos børn.

Dataafsættet er forbrug i kr. af hhv. fucidinsyre og kloramfenikol. Forbruget opgøres som Apotekets Udsalgspris (AUP) pr. 1000 patienter 0–15 år. Ved at sammenligne forbruget i AUP/1000 patienter 0–15 år mellem praksis inden for samme kvartal er det muligt at vise variationen i forbruget og ikke prisudviklingen.

Øjenbetændelse i almen praksis

Akut konjunktivit er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis og anslås at udgøre 1 % af alle konsultationer i almen praksis. Mere end hvert ottende barn er hvert år en tur hos den praktiserende læge med symptomer på sygdommen. Forældre presser ofte på i almen praksis for hurtig opstart af antibiotika, fordi daginstitutioner og skoler har klare retningslinjer for, at børn med øjenbetændelse skal være i behandling med antibiotika, før de kan vende tilbage.

Det er en generel udfordring at skelne mellem bakteriel eller virusbetinget konjunktivit. I langt de fleste tilfælde er tilstanden selvbegrænsende og forsvinder af sig selv uden yderligere behandling med antibiotika.
Kilde: Høvding G (2008): Acute bacterial conjunctivitis, Acta Ophthalmol 86: 5–17.

I juni 2018 blev et nyt dansk studie publiceret. Det viser at, Danmark på trods et fald, har det højeste forbrug af antibiotika til børn med øjenbetændelse, sammenlignet med Norge og Sverige.

The total number of users of topical ocular antibiotics per 1000 children aged 0 – 4 years use in Denmark, Norway and Sweden during 2006 to 2016.

Anderson Jasmine, Hofsli M, Lomholt Gade U, Heegaard S, Pottegård A. Use of topical ocular antibiotics in young children: a Scandinavian drug utilization study. Acta Ophthalmologica, juni 2018.

Anbefalinger

 • Se tiden an ved moderat infektion, som er det mest hyppigste
 • Anbefal forældrene at rense barnets øje med rent vand eller saltvandsdråber samt at huske hyppig håndvask
 • Ved stærkt pusflåd, lysskyhed og eventuelt påvirket almen tilstand kan man give antibiotika – 1. valg er cloramfenicol øjendråber
  Foretag mikrobiologisk undersøgelse på nyfødte samt ved behandlingssvig

Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oeje/tilstande-og-sygdomme/ydre-oeje/conjunktivitis-infektioes/

Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/laegemidler/antibiotika/antibiotikafolder/

Antibiotika ved øjeninfektioner

Drøftelse i klyngen

 • Drøft årsager til variation
 • Hvordan håndterer I akut konjunktivit i praksis?
 • Hvornår udskriver I antibiotika?
 • Følger I op på behandlingen? Og hvordan?
 • Hvordan taler I med forældre om øjenbetændelse og valg/fravalg af antibiotika?
Antibiotika ved øjeninfektioner

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med /følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.
Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Antibiotika ved øjeninfektioner

Hvad fokuserer vi på?

Klinisk praksis ved øjeninfektioner hos børn.

Dataafsættet er forbrug i kr. af hhv. fucidinsyre og kloramfenikol. Forbruget opgøres som Apotekets Udsalgspris (AUP) pr. 1000 patienter 0–15 år. Ved at sammenligne forbruget i AUP/1000 patienter 0–15 år mellem praksis inden for samme kvartal er det muligt at vise variationen i forbruget og ikke prisudviklingen.

Øjenbetændelse i almen praksis

Akut konjunktivit er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis og anslås at udgøre 1 % af alle konsultationer i almen praksis. Mere end hvert ottende barn er hvert år en tur hos den praktiserende læge med symptomer på sygdommen. Forældre presser ofte på i almen praksis for hurtig opstart af antibiotika, fordi daginstitutioner og skoler har klare retningslinjer for, at børn med øjenbetændelse skal være i behandling med antibiotika, før de kan vende tilbage.

Det er en generel udfordring at skelne mellem bakteriel eller virusbetinget konjunktivit. I langt de fleste tilfælde er tilstanden selvbegrænsende og forsvinder af sig selv uden yderligere behandling med antibiotika.
Kilde: Høvding G (2008): Acute bacterial conjunctivitis, Acta Ophthalmol 86: 5–17.

I juni 2018 blev et nyt dansk studie publiceret. Det viser at, Danmark på trods et fald, har det højeste forbrug af antibiotika til børn med øjenbetændelse, sammenlignet med Norge og Sverige.

The total number of users of topical ocular antibiotics per 1000 children aged 0 – 4 years use in Denmark, Norway and Sweden during 2006 to 2016.

Anderson Jasmine, Hofsli M, Lomholt Gade U, Heegaard S, Pottegård A. Use of topical ocular antibiotics in young children: a Scandinavian drug utilization study. Acta Ophthalmologica, juni 2018.

Anbefalinger

 • Se tiden an ved moderat infektion, som er det mest hyppigste
 • Anbefal forældrene at rense barnets øje med rent vand eller saltvandsdråber samt at huske hyppig håndvask
 • Ved stærkt pusflåd, lysskyhed og eventuelt påvirket almen tilstand kan man give antibiotika – 1. valg er cloramfenicol øjendråber
  Foretag mikrobiologisk undersøgelse på nyfødte samt ved behandlingssvig

Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/oeje/tilstande-og-sygdomme/ydre-oeje/conjunktivitis-infektioes/

Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/midtjylland/almen-praksis/laegemidler/antibiotika/antibiotikafolder/

Drøftelse i klyngen

Antibiotika ved øjeninfektioner
 • Drøft årsager til variation
 • Hvordan håndterer I akut konjunktivit i praksis?
 • Hvornår udskriver I antibiotika?
 • Følger I op på behandlingen? Og hvordan?
 • Hvordan taler I med forældre om øjenbetændelse og valg/fravalg af antibiotika?

Opsamling

Antibiotika ved øjeninfektioner
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med /følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.
Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.