Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis
Klar til brug i klyngen

Hvad fokuserer vi på?

 • Andel af sikrede patienter +65år, der er blevet influenzavaccineret i seneste sæson (2019/2020) i almen praksis eller af anden part (fx DLVS eller Apovac.) samt sammenligning med tidligere sæson (2018/2019). Data opgøres på praksis-, klynge- og regionsniveau.
 • Andel af sikrede patienter under 65 år, der er blevet influenzavaccineret i seneste sæson (2019/2020) i almen praksis eller af anden part (fx DLVS eller Apovac.) samt sammenligning med tidligere sæson (2018/2019). Data opgøres på praksis-, klynge- og regionsniveau.

Data udtrækkes fra Sygesikringens afregningssystem, så data indeholder kun de ydelser, som er afregnet på udtræksdatoen. Udtræksdatoen fremgår af datapakken til klyngen.

Influenzavaccination

Influenza er fortsat en vigtig årsag til sygdom og død – især blandt ældre. Derfor udgør særligt ældre personer og kronisk syge målgruppen for den årlige vaccination.

Influenzasæsonen 2019/2020 var en af de mildeste i Danmark i flere år. Det kan skyldes en kombination af en sen start på sæsonen, en relativt mild vinter, samt at influenzavaccinationen har haft en god dækning denne sæson.

Nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 formodes også at være medvirkende til et kraftigt fald i antallet af påviste influenzatilfælde samt indlæggelser som følge af influenza i marts/april 2020.

Erfaringer fra tidligere sæsoner viser imidlertid, at størstedelen af de patienter, der bliver indlagt med influenza, tilhører en af risikogrupperne, og er ikke vaccinerede mod influenza. (EPINYT)

Influenzavaccination er den bedste forebyggelse, vi har mod influenzainfektion hos risikogrupper, herunder ældre ≥65 år.

Under en influenzaepidemi reducerer influenzavaccination risikoen for svær sygdom og død med cirka 50% hos patienter med KOL. Influenzavaccinationen reducerer ligeledes antallet af eksacerbationer hos patienter med KOL under en influenzaepidemi.

WHO anbefaler, at mindst 75% af de +65 årige vaccineres.

Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Drøftelse i klyngen

 • Drøft årsager til variation i klyngen
 • Hvordan organiserer I influenzavaccination i jeres praksis?
 • Laver I opsøgende indsatser overfor risikogrupperne eller nogle af risikogrupperne?
 • Har I et særligt fokus på de sårbare patienter i risikogrupperne?
 • Hvordan kommunikerer I om det gratis tilbud om vaccination?
 • Hvordan håndterer I skepsis eller modstand mod vaccinationen fra patienterne i målgruppen?
 • Taler I om mulighed for influenzavaccination til årskontroller/kontroller?
 • Skal og kan almen praksis spille en rolle i forhold til at øge andelen af vaccinerede patienter?
Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Idéer til mødets afholdelse

 • Invitér en repræsentant med fra hjemmeplejen for at få talt om eventuel fælles indsats i forhold til vaccination af risikogrupper herunder ældre i hjemmeplejen.
 • Invitér en infektionsmediciner med til mødet.

Idéer til projekter i klyngen

Beslut jer for, at I i klyngen vil lave en fælles indsats, der skal hæve vaccinationsraten af jeres +65-årige patienter. Sæt et mål og drøft, hvordan I vil opnå det mål.

 • Overvej hvilke elementer jeres indsats skal have – ex. fælles vaccinedag(e), aftenvaccination, fælles opslag i lokalavis etc.
 • Lav en pressemeddelelse eller kontakt lokale medier for at fortælle, at I har fokus på at øge andelen af borgere +65 år, der får en vaccination mod influenza, og hvorfor
  I laver denne indsats.
 • Synliggør jeres indsats ved opslag i venteværelse og på infoskærme. Brug eksempelvis det gratis fællesmateriale fra PLO-M, Region Midtjylland og de midtjyske kommuner
  (se materiale nedenfor).
 • Følg som klyngekoordinator op på indsatsen ved at sende et par motivationsmails ud i løbet af influenzasæsonen. Det kan være en god idé, at hver praksis i klyngen udpeger
  en personale, som er influenzaambassadør. Del de gode idéer undervejs.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet i klyngen, så aftal en dato for et opfølgende møde.

MidtKraft leverer gerne opfølgende data på vaccinationsstatus for risikogrupperne. Data for den seneste influenzasæson er klar cirka 6 uger efter, at tilbud om gratis influenzavaccination til risikogrupper udløber.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Klar til brug i klyngen

Hvad fokuserer vi på?

 • Andel af sikrede patienter +65år, der er blevet influenzavaccineret i seneste sæson (2019/2020) i almen praksis eller af anden part (fx DLVS eller Apovac.) samt sammenligning med tidligere sæson (2018/2019). Data opgøres på praksis-, klynge- og regionsniveau.
 • Andel af sikrede patienter under 65 år, der er blevet influenzavaccineret i seneste sæson (2019/2020) i almen praksis eller af anden part (fx DLVS eller Apovac.) samt sammenligning med tidligere sæson (2018/2019). Data opgøres på praksis-, klynge- og regionsniveau.

Data udtrækkes fra Sygesikringens afregningssystem, så data indeholder kun de ydelser, som er afregnet på udtræksdatoen. Udtræksdatoen fremgår af datapakken til klyngen.

Influenzavaccination

Influenza er fortsat en vigtig årsag til sygdom og død – især blandt ældre. Derfor udgør særligt ældre personer og kronisk syge målgruppen for den årlige vaccination.

Influenzasæsonen 2019/2020 var en af de mildeste i Danmark i flere år. Det kan skyldes en kombination af en sen start på sæsonen, en relativt mild vinter, samt at influenzavaccinationen har haft en god dækning denne sæson.

Nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 formodes også at være medvirkende til et kraftigt fald i antallet af påviste influenzatilfælde samt indlæggelser som følge af influenza i marts/april 2020.

Erfaringer fra tidligere sæsoner viser imidlertid, at størstedelen af de patienter, der bliver indlagt med influenza, tilhører en af risikogrupperne, og er ikke vaccinerede mod influenza. (EPINYT)

Influenzavaccination er den bedste forebyggelse, vi har mod influenzainfektion hos risikogrupper, herunder ældre ≥65 år.

Under en influenzaepidemi reducerer influenzavaccination risikoen for svær sygdom og død med cirka 50% hos patienter med KOL. Influenzavaccinationen reducerer ligeledes antallet af eksacerbationer hos patienter med KOL under en influenzaepidemi.

WHO anbefaler, at mindst 75% af de +65 årige vaccineres.

Drøftelse i klyngen

Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis
 • Drøft årsager til variation i klyngen
 • Hvordan organiserer I influenzavaccination i jeres praksis?
 • Laver I opsøgende indsatser overfor risikogrupperne eller nogle af risikogrupperne?
 • Har I et særligt fokus på de sårbare patienter i risikogrupperne?
 • Hvordan kommunikerer I om det gratis tilbud om vaccination?
 • Hvordan håndterer I skepsis eller modstand mod vaccinationen fra patienterne i målgruppen?
 • Taler I om mulighed for influenzavaccination til årskontroller/kontroller?
 • Skal og kan almen praksis spille en rolle i forhold til at øge andelen af vaccinerede patienter?

Opsamling

Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Influenza­vaccination af risikogrupper i almen praksis

Idéer til mødets afholdelse

 • Invitér en repræsentant med fra hjemmeplejen for at få talt om eventuel fælles indsats i forhold til vaccination af risikogrupper herunder ældre i hjemmeplejen.
 • Invitér en infektionsmediciner med til mødet.

Idéer til projekter i klyngen

Beslut jer for, at I i klyngen vil lave en fælles indsats, der skal hæve vaccinationsraten af jeres +65-årige patienter. Sæt et mål og drøft, hvordan I vil opnå det mål.

 • Overvej hvilke elementer jeres indsats skal have – ex. fælles vaccinedag(e), aftenvaccination, fælles opslag i lokalavis etc.
 • Lav en pressemeddelelse eller kontakt lokale medier for at fortælle, at I har fokus på at øge andelen af borgere +65 år, der får en vaccination mod influenza, og hvorfor
  I laver denne indsats.
 • Synliggør jeres indsats ved opslag i venteværelse og på infoskærme. Brug eksempelvis det gratis fællesmateriale fra PLO-M, Region Midtjylland og de midtjyske kommuner
  (se materiale nedenfor).
 • Følg som klyngekoordinator op på indsatsen ved at sende et par motivationsmails ud i løbet af influenzasæsonen. Det kan være en god idé, at hver praksis i klyngen udpeger
  en personale, som er influenzaambassadør. Del de gode idéer undervejs.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet i klyngen, så aftal en dato for et opfølgende møde.

MidtKraft leverer gerne opfølgende data på vaccinationsstatus for risikogrupperne. Data for den seneste influenzasæson er klar cirka 6 uger efter, at tilbud om gratis influenzavaccination til risikogrupper udløber.