Perorale opioider – Medicin i Midt

Perorale opioider – Medicin i Midt

Perorale opioider – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Behandlingsskift fra hurtigtvirkende opioider til depotopioid, til patienter med kroniske nonmaligne smerter.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug af hurtigtvirkende opioider. Opgørelsen viser på praksisniveau de hurtigtvirkende opioiders andel af de samlede forbrug af opioider

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 en kortlægning af opioidforbruget, der viste at Danmark har et højt forbrug af opioider.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Anvend kun opioider, såfremt anden behandling ikke er sufficient
 • Anvend som udgangspunkt ikke opioder ved kroniske, non-maligne smerter
 • Ved behov for opioid er 1. valg depotmorfin i lavest mulige dosis
 • Brug kun ét opioid – der er ikke synergistisk effekt ved kombination af forskellige opioider
 • Hurtigtvirkende opioider bør som udgangspunkt ikke anvendes (hverken i fast dosering eller ved behov) – de giver større risiko for afhængighed og misbrug
 • Under en længerevarende behandling bør effekt, bivirkninger og compliance vurderes hyppigt, fx. hver 3. måned
 • Giv altid laksantia under behandling med opioider
 • Tramadol og kodein har samme bivirkninger som de øvrige opioider i forhold til risiko for udvikling af afhængighed og tolerance
 • Samtidig brug af tramadol og andre serotonerge lægemidler (fx SSRI, SNRI, TCA) øger risikoen for serotonerge bivirkninger
 • Bilkørsel må ikke finde sted under behandling med hurtigtvirkende opioid. Desuden anbefales kørselspause under optitrering af depotopioid (indtil dosis har været stabil i ca. 2 uger)
 • Depotpræparatet Oxycontin® indeholder ca. 1/3 hurtigtvirkende opioid
Perorale opioider – Medicin i Midt

Drøftelse i klyngen

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af perorale opioider i forhold til:

 • Opstart af behandling?
 • Omstilling af behandling?
 • Opfølgning på behandling?
 • Eventuel seponering?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Organisering og eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over patienterne i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får hurtigtvirkende opioider, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Er der fast daglig brug af hurtigtvirkende opioid?
 • Revurdering af den smertestillende behandling
 • Bilkørsel?
 • Læg plan for eventuel omlægning til peroral depotmorfin eller eventuel seponering

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Perorale opioider – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Behandlingsskift fra hurtigtvirkende opioider til depotopioid, til patienter med kroniske nonmaligne smerter.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug af hurtigtvirkende opioider. Opgørelsen viser på praksisniveau de hurtigtvirkende opioiders andel af de samlede forbrug af opioider

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 en kortlægning af opioidforbruget, der viste at Danmark har et højt forbrug af opioider.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Anvend kun opioider, såfremt anden behandling ikke er sufficient
 • Anvend som udgangspunkt ikke opioder ved kroniske, non-maligne smerter
 • Ved behov for opioid er 1. valg depotmorfin i lavest mulige dosis
 • Brug kun ét opioid – der er ikke synergistisk effekt ved kombination af forskellige opioider
 • Hurtigtvirkende opioider bør som udgangspunkt ikke anvendes (hverken i fast dosering eller ved behov) – de giver større risiko for afhængighed og misbrug
 • Under en længerevarende behandling bør effekt, bivirkninger og compliance vurderes hyppigt, fx. hver 3. måned
 • Giv altid laksantia under behandling med opioider
 • Tramadol og kodein har samme bivirkninger som de øvrige opioider i forhold til risiko for udvikling af afhængighed og tolerance
 • Samtidig brug af tramadol og andre serotonerge lægemidler (fx SSRI, SNRI, TCA) øger risikoen for serotonerge bivirkninger
 • Bilkørsel må ikke finde sted under behandling med hurtigtvirkende opioid. Desuden anbefales kørselspause under optitrering af depotopioid (indtil dosis har været stabil i ca. 2 uger)
 • Depotpræparatet Oxycontin® indeholder ca. 1/3 hurtigtvirkende opioid

Drøftelse i klyngen

Perorale opioider – Medicin i Midt

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af perorale opioider i forhold til:

 • Opstart af behandling?
 • Omstilling af behandling?
 • Opfølgning på behandling?
 • Eventuel seponering?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Organisering og eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over patienterne i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får hurtigtvirkende opioider, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Er der fast daglig brug af hurtigtvirkende opioid?
 • Revurdering af den smertestillende behandling
 • Bilkørsel?
 • Læg plan for eventuel omlægning til peroral depotmorfin eller eventuel seponering

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau.