Video­konsultationer i almen praksis

Video­konsultationer i almen praksis

Video­konsultationer i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Brug af videokonsultation i almen praksis med afsæt i afregningsdata for de seneste to år.

Data viser på praksisniveau antal afregnede videokonsultationer (ydelseskode 4436 og 1003) pr. 1000 patienter.

Som supplement vises ydelsesdata for 0101, 0120 samt 0201 i samme periode.

Formål med klyngemødet

At udveksle erfaringer mellem praksis om brug af videokonsultationer.

Baggrund

Indtil marts 2020 var det kun en lille række praksis, der på projektniveau havde brugt videokonsultationer. Det ændrede COVID-19 på. Langt hovedparten af praksis i Region Midtjylland har prøvet VK i løbet af det sidste halvandet år, men der er stor variation mellem praksis og mellem læger i den enkelte praksis.

Som konsultationsform sætter video en ny ramme for konsultationen i forhold til teknologi, organisering, visitation, diagnostik samt kommunikation – alle parametre, der er med til at påvirke patient- og lægeoplevelsen af konsultationen.

Video­konsultationer i almen praksis

Drøftelse i klyngen

 • Drøft variation i klyngen – er der noget, der overrasker i data?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved VK
 • Hvordan har praksis organisereret VK?
  • Indkøb af udstyr og internetforbindelse
  • På hvem og hvornår laves VK? – alder, henvendelsesårsag, kendte pt. etc.
  • Hvem i praksis tilbyder VK (læger, personale)
  • Hvordan visiteres der til VK? – (personale, læge, selvvisitering)
  • Er bookingsystem tilpasset VK – og hvis ja, hvordan?
  • Er tilbuddet om VK synligt på hjemmeside og i klinikken?
  • Hvilken information gives patienterne inden VK
 • Er der lagt en plan for alternativ til VK, hvis forbindelsen er dårlig
 • Har I drøftet særlige forhold ift. konsultationsprocessen ved en VK – ex. særlige opmærksomhedspunkter som kommunikation, afrunding etc.)
 • Rutine i praksis – Har I i praksis lagt en plan for, hvordan I opnår rutine i VK?
Video­konsultationer i almen praksis

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Video­konsultationer i almen praksis

Idéer til mødets afholdelse

Brug casefilm fra MidtKraft som afsæt for jeres drøftelse i klyngen. I filmene fortæller praktiserende læger Christel Paulsen og Henrik Nyholm om deres erfaringer med at bruge videokonsultation i praksis.

https://www.fagperson.sundhed.rm.dk/til-ansatte-og-samarbejdspartnere/telemedicin/projekter-og-indsatser/videokonsultationer/videokonsultation/

Film 1: Fordele og ulemper ved videokonsultation (4.52 min.)
Film 2: Egnede patientgrupper og mindre egnede patientgrupper og fordele for plejehjemlægen (6.58 min)
Film 3: Gode råd til implementering og tekniske udfordringer (6.03 min).

 

Idéer til projekter i klyngen

 • Hvis I beslutter jer for at lave et projekt med videokonsultation i jeres klynge, så er det en god idé at:
 • vælge en begrænset patientgruppe (ex. velregulerede kronikere, pt. i et samtaleforløb, plejehjemspatienter)
 • vælge et begrænset antal pt. pr. læge, hvor man skal prøve VK i stedet for fremmøde
 • afgrænse projektperiode
 • formulere kort, hvad I at opnå med projektet, hvordan I vil gennemføre det, og hvordan I vil følge op på det
 • lave en kort opfølgning på de ting, som I ønsker at undersøge i audit/skemaform
 • udpege en tovholder i den enkelte praksis
 • følge op på det på næste klyngemøder (resultater og erfaringer fra praksis).

Materiale fra MidtKraft

I kan bestille trin for trin guide fra remote + tjekliste til uddeling i klyngen ved at skrive til sundhed.klynger@rm.dk.  Materialet er gratis.

Hjemme i praksis

Brug erfaringer og inspiration fra jeres klyngemøde – hvad er udfordringerne omkring VK i jeres praksis og hvad ønsker I at forandre?

Hvis I har lidt eller ingen erfaring med VK eller ønsker at få skabt mere systematik i jeres tilbud, så kan det være en idé at tage afsæt i guiden/tjeklisten på www.remoteguide.dk. Guiden er udarbejdet af blandt andet Forskningsenheden for Almen Praksis sammen med praktiseren de læger fra hele landet.

Casefilmene, hvor de praktiserende læger Christel Paulsen og Henrik Nyholm fortæller om deres erfaringer, kan også danne udgangspunkt for en drøftelse i jeres praksis ift. hvordan I kan tilrettelægge VK.

https://www.rm.dk/sundhed/organisation/Koncern-Kvalitet/kvalitet-og-lagemidler/videokonsultation/

Film 1: Fordele og ulemper ved videokonsultation (4.52 min.)
Film 2: Egnede patientgrupper og mindre egnede patientgrupper og fordele for plejehjemlægen (6.58 min)
Film 3: Gode råd til implementering og tekniske udfordringer (6.03 min).

Tips til implementering

 • Det er en god idé at udpege en tovholder/superbruger i praksis
 • Start med en afgrænset patientgruppe for jeres indsats
 • Tænk processen igennem i forhold til VK (teknik, opsætning, test, visitation/booking, patientinformation før VK, kommunikation under VK, plan B, hvis VK glipper, evaluering)
 • Hvad ønsker I at forandre, hvordan vil I gøre det og hvordan vil I måle på, om I har opnået jeres mål?
 • Lav prøvehandling i en afgrænset periode på ex. 14 dage – følg op på personalemøde – justér, hvis nødvendigt – planlæg næste skridt i brug af VK

Har I problemer med det tekniske i forbindelse med videokonsultation, kan I kontakte MidtKrafts datakonsulent Catharina Kusk på c.kusk@stab.rm.dk eller telefon 24 65 76 33.

Materiale fra MidtKraft

I kan bestille trin for trin guide fra remote + tjekliste til uddeling i klyngen ved at skrive til sundhed.klynger@rm.dk. Materialet er gratis.

 

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Video­konsultationer i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Brug af videokonsultation i almen praksis med afsæt i afregningsdata for de seneste to år.

Data viser på praksisniveau antal afregnede videokonsultationer (ydelseskode 4436 og 1003) pr. 1000 patienter.

Som supplement vises ydelsesdata for 0101, 0120 samt 0201 i samme periode.

Formål med klyngemødet

At udveksle erfaringer mellem praksis om brug af videokonsultationer.

Baggrund

Indtil marts 2020 var det kun en lille række praksis, der på projektniveau havde brugt videokonsultationer. Det ændrede COVID-19 på. Langt hovedparten af praksis i Region Midtjylland har prøvet VK i løbet af det sidste halvandet år, men der er stor variation mellem praksis og mellem læger i den enkelte praksis.

Som konsultationsform sætter video en ny ramme for konsultationen i forhold til teknologi, organisering, visitation, diagnostik samt kommunikation – alle parametre, der er med til at påvirke patient- og lægeoplevelsen af konsultationen.

Drøftelse i klyngen

Video­konsultationer i almen praksis
 • Drøft variation i klyngen – er der noget, der overrasker i data?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved VK
 • Hvordan har praksis organisereret VK?
  • Indkøb af udstyr og internetforbindelse
  • På hvem og hvornår laves VK? – alder, henvendelsesårsag, kendte pt. etc.
  • Hvem i praksis tilbyder VK (læger, personale)
  • Hvordan visiteres der til VK? – (personale, læge, selvvisitering)
  • Er bookingsystem tilpasset VK – og hvis ja, hvordan?
  • Er tilbuddet om VK synligt på hjemmeside og i klinikken?
  • Hvilken information gives patienterne inden VK
 • Er der lagt en plan for alternativ til VK, hvis forbindelsen er dårlig
 • Har I drøftet særlige forhold ift. konsultationsprocessen ved en VK – ex. særlige opmærksomhedspunkter som kommunikation, afrunding etc.)
 • Rutine i praksis – Har I i praksis lagt en plan for, hvordan I opnår rutine i VK?

Opsamling

Video­konsultationer i almen praksis
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Video­konsultationer i almen praksis

Idéer til mødets afholdelse

Brug casefilm fra MidtKraft som afsæt for jeres drøftelse i klyngen. I filmene fortæller praktiserende læger Christel Paulsen og Henrik Nyholm om deres erfaringer med at bruge videokonsultation i praksis.

https://www.fagperson.sundhed.rm.dk/til-ansatte-og-samarbejdspartnere/telemedicin/projekter-og-indsatser/videokonsultationer/videokonsultation/

Film 1: Fordele og ulemper ved videokonsultation (4.52 min.)
Film 2: Egnede patientgrupper og mindre egnede patientgrupper og fordele for plejehjemlægen (6.58 min)
Film 3: Gode råd til implementering og tekniske udfordringer (6.03 min).

 

Idéer til projekter i klyngen

 • Hvis I beslutter jer for at lave et projekt med videokonsultation i jeres klynge, så er det en god idé at:
 • vælge en begrænset patientgruppe (ex. velregulerede kronikere, pt. i et samtaleforløb, plejehjemspatienter)
 • vælge et begrænset antal pt. pr. læge, hvor man skal prøve VK i stedet for fremmøde
 • afgrænse projektperiode
 • formulere kort, hvad I at opnå med projektet, hvordan I vil gennemføre det, og hvordan I vil følge op på det
 • lave en kort opfølgning på de ting, som I ønsker at undersøge i audit/skemaform
 • udpege en tovholder i den enkelte praksis
 • følge op på det på næste klyngemøder (resultater og erfaringer fra praksis).

Materiale fra MidtKraft

I kan bestille trin for trin guide fra remote + tjekliste til uddeling i klyngen ved at skrive til sundhed.klynger@rm.dk.  Materialet er gratis.

Hjemme i praksis

Brug erfaringer og inspiration fra jeres klyngemøde – hvad er udfordringerne omkring VK i jeres praksis og hvad ønsker I at forandre?

Hvis I har lidt eller ingen erfaring med VK eller ønsker at få skabt mere systematik i jeres tilbud, så kan det være en idé at tage afsæt i guiden/tjeklisten på www.remoteguide.dk. Guiden er udarbejdet af blandt andet Forskningsenheden for Almen Praksis sammen med praktiseren de læger fra hele landet.

Casefilmene, hvor de praktiserende læger Christel Paulsen og Henrik Nyholm fortæller om deres erfaringer, kan også danne udgangspunkt for en drøftelse i jeres praksis ift. hvordan I kan tilrettelægge VK.

https://www.rm.dk/sundhed/organisation/Koncern-Kvalitet/kvalitet-og-lagemidler/videokonsultation/

Film 1: Fordele og ulemper ved videokonsultation (4.52 min.)
Film 2: Egnede patientgrupper og mindre egnede patientgrupper og fordele for plejehjemlægen (6.58 min)
Film 3: Gode råd til implementering og tekniske udfordringer (6.03 min).

Tips til implementering

 • Det er en god idé at udpege en tovholder/superbruger i praksis
 • Start med en afgrænset patientgruppe for jeres indsats
 • Tænk processen igennem i forhold til VK (teknik, opsætning, test, visitation/booking, patientinformation før VK, kommunikation under VK, plan B, hvis VK glipper, evaluering)
 • Hvad ønsker I at forandre, hvordan vil I gøre det og hvordan vil I måle på, om I har opnået jeres mål?
 • Lav prøvehandling i en afgrænset periode på ex. 14 dage – følg op på personalemøde – justér, hvis nødvendigt – planlæg næste skridt i brug af VK

Har I problemer med det tekniske i forbindelse med videokonsultation, kan I kontakte MidtKrafts datakonsulent Catharina Kusk på c.kusk@stab.rm.dk eller telefon 24 65 76 33.

Materiale fra MidtKraft

I kan bestille trin for trin guide fra remote + tjekliste til uddeling i klyngen ved at skrive til sundhed.klynger@rm.dk. Materialet er gratis.