Kontaktoplysninger for relevante systemers supportfunktion og vejledninger indenfor udvalgte områder

Kontakt­oplysninger for relevante systemers supportfunktion og vejledninger indenfor udvalgte områder

Vi har samlet kontaktoplysninger for en række systemers supportfunktioner. På siden her finder I også direkte links til vejledninger indenfor en række områder, som alle ligger på praksis.dk.

Kontakt til relevante systemers support

Webreq

Teknisk hotline: Telefon: 7572 0177, Mail: webreq.support@synlab.com Spørgsmål vedr. analyser rettes til relevante lokale Biokemisk/Mikrobiologisk/Patologisk Afdeling

Læs mere

Sundhed.dk

Telefon: 4422 2080. Mail: info@sundhed.dk

Læs mere

Virk.dk/e-Boks

Support vedr. oprettelse og brugeradministration Telefon: 8230 3230

Læs mere

NemId Erhvervsupport

Telefon: 7224 7090

Elektronisk indberetning SEI (dødsattester)

Telefon: 3268 8350. Mail: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Læs mere

FMK

Ved fejlmeddelelser eller tekniske spørgsmål – kontakt dit systemhus

FMK Online

Telefon: 3268 3900. Mail: servicedesk@sundhedsdata.dk

Læs mere

Video (Det Virtuelle Venteværelse)

Telefon: 20 61 84 51. Mail: videosupport@trifork.com

Læs mere

Forløbsplaner og RKKP-indberetninger

KIAP, telefon: 7196 8844. Mail: support@kiap.dk KiAP, klyngesupport, 5170 1115. Mail: klynger@kiap.dk

DNHF-Den Nationale Henvisnings­formidling

Telefon: 4482 7964. Mail: dk.dnhf-support@cgi.com

Læs mere

SOR, Sundheds­væsenets Organisations Register

Telefon: 3268 5341. Mail: SORpost@sundhedsdata.dk

Læs mere

Vejledning til videokonsultation

Link til praksis.dk Videokonsultationer – sundhed.dk

Vejledning til teledermatologi

Link til praksis.dk Teledermatologi – sundhed.dk

Vejledning til oprettelse af dynamiske henvisninger

Link til praksis.dk Dynamiske henvisninger – sundhed.dk

Vejledning til digital signatur/NEM-ID

Link til praksis.dk Digital signatur / Nem-ID – sundhed.dk

Vejledning til drejebog til oprettelse af elektronisk kommunikation i praksis

Læs mere