Kontaktoplysninger for relevante systemers supportfunktion og vejledninger indenfor udvalgte områder

Kontakt­oplysninger for relevante systemers supportfunktion og vejledninger indenfor udvalgte områder

Vi har samlet kontaktoplysninger for en række systemers supportfunktioner. På siden her finder I også direkte links til vejledninger indenfor en række områder, som alle ligger på praksis.dk.

Kontakt til relevante systemers support

WebReq

Teknisk hotline: 7572 0177 Mail: webreq.support@synlab.com Hjælp til WebReq Spørgsmål vedr. analyser rettes til relevante lokale Biokemisk/Mikrobiologisk/Patologisk Afdeling

Læs mere

Sundhed.dk

Telefon: 4422 2080. Mail: info@sundhed.dk

Læs mere

Virk.dk/e-Boks

Support vedr. oprettelse og brugeradministration Telefon: 8230 3230

Læs mere

NemId Erhvervsupport

Telefon: 7224 7090

Elektronisk indberetning SEI (dødsattester)

Telefon: 3332 3900. Mail: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Læs mere

FMK

Ved fejlmeddelelser eller tekniske spørgsmål – kontakt dit systemhus

FMK Online

Telefon: 3268 3900. Mail: servicedesk@sundhedsdata.dk

Læs mere

Video (Det Virtuelle Venteværelse)

Telefon: 20 61 84 51. Mail: videosupport@trifork.com

Læs mere

Forløbsplaner og RKKP-indberetninger

KIAP, telefon: 7196 8844. Mail: support@kiap.dk KiAP, klyngesupport, 5170 1115. Mail: klynger@kiap.dk

DNHF-Den Nationale Henvisnings­formidling

Telefon: 4482 7964. Mail: dk.dnhf-support@cgi.com

Læs mere

SOR, Sundheds­væsenets Organisations Register

Telefon: 3268 5341. Mail: SORpost@sundhedsdata.dk

Læs mere

Vejledning til videokonsultation

Klik nedenfor for at finde vejledningen

Læs mere

Vejledning til teledermatologi

Klik nedenfor for at finde vejledningen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af dynamiske henvisninger

Klik nedenfor for at finde vejledningen

Læs mere

Vejledning til digital signatur/NEM-ID

Link til praksis.dk Digital signatur / Nem-ID – sundhed.dk

Vejledning til drejebog til oprettelse af elektronisk kommunikation i praksis

Læs mere

MitID Erhverv Support

Telefon 33 98 00 20