Praksiskoordinatorerne

MidtKrafts praksiskoordinatorer

Vi er otte praksiskoordinatorer samt en lægelig koordinator – fem er tilknyttet hospitalsenhederne, en for psykiatrien samt en medicinsk praksiskoordinator. Alle er praktiserende læger, der også har erfaring som praksiskonsulenter på hospitaler og i kommunerne. Vi arbejder for at sikre helhed, kvalitet og sammenhæng i patientforløb, hvor både primær- og sekundærsektor er involveret.

I kan finde os på praksis.dk – I kommer direkte ind til vores side her: Praksiskonsulentordningen. Her finder I også forløbsbeskrivelser, oversigt over praksiskonsulenter på hospitaler og i kommuner samt vejledninger om fx audit.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I oplever udfordringer eller har brug for faglig sparring.

Kontaktpersoner

Kontakt