Stetoskop midtkraft

MidtKrafts tilbud på lægemiddel­området

Vi er fire farmaceuter i teamet og en praktiserende læge, der er tilknyttet som konsulent. Vi har stor erfaring med sparring til og undervisning af læger og personale i almen praksis – både i den enkelte praksis, i klynger og 12-mandsforeninger eller på plejehjem og på workshops og kurser. Nedenfor kan du læse om vores tilbud til praksis.

Medicin­gennemgang

Ønsker I at få sparring ift. patienter, som får mange typer af medicin? Har I nogle patienter med kompleks medicin og ønsker sparring til alternativer? Tilbuddet gælder også dig, der er plejehjemslæge.

Læs mere

Værktøj og materialer

Her finder du blandt andet oversigter over udvalgte lægemiddelområder, devices, basislisten, seponeringslisten og foldere til patienter.

Læs mere

Overblik over jeres ordinationer

Hvad og hvor meget udskriver vi? Medicinteamet tilbyder hjælp til at få overblik over udvalgte ordinationer.

Læs mere

MedicinNyt

Medicinteamet udgiver nyhedsbrevet MedicinNyt en gang i kvartalet. Her finder du aktuelle informationer om lægemidler. Du kan finde alle udgaver her.

Læs mere

Kontaktpersoner

Kontakt