Udviklingspraksis

Fem praksis i Region Midtjylland er udviklingspraksis for MidtKraft. Det betyder, at de, sammen med MidtKraft, laver projekter i almen praksis, der er med til at fremme praksisnær kvalitetsudvikling.

Hvad er udviklingspraksis, og hvordan bliver vi det?

Udviklingspraksis er et samarbejde mellem MidtKraft og PLO-M og er finansieret af midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

De fem praksis er udvalgt, så der er en bred repræsentation hvad angår geografi, praksisform og alder. Man er udviklingspraksis i en periode på tre år, og der er en forskudt udskiftning, så der er en god blanding af nye og erfarne udviklingspraksis.

Opslag efter nye udviklingspraksis sker på praksis.dk og her på siden.

Hvilke projekter laver udviklingspraksis?

Projekterne er forskellige. Det kan være værktøjer eller tiltag, der bliver afprøvet før de implementeres i større skala; initiativer på baggrund af overenskomsten eller projekter i tilknytning til forskning i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis. De fem udviklingspraksis er også selv med til at pege på relevante emner og udvikle projekter.

I 2022 arbejder udviklingspraksis blandt andet med opsøgende indsats i forbindelse med udeblivelse fra børneundersøgelser. Tidligere projekter har blandt andet været organisering af årskontroller for patienter, der får antipsykotisk medicin; organisering af indsats i forhold til patienter med demens med særligt fokus på samarbejdet med demenskoordinator i kommunerne; audit på UVI-infektioner blandt plejehjemsbeboere; brug af CRP i almen praksis, fælles konsultation med MidtKrafts farmaceuter og patienter, der får flere end 10 lægemidler; brug af videokonsultationer og brug af WebPatient ved blodtryksmålinger.

Kontakt

Kontakt