Undervisning og oplæg i praksis, klynger, 12-mandsforeninger mv.

Undervisning og oplæg i praksis, klynger, 12-mandsforeninger mv.

Enhver overenskomst udstikker nye retningslinjer for jeres arbejde i almen praksis. Ofte vil der være krav om udvikling på det digitale områder. Vi tilbyder undervisning til jer i klinikken, i klyngen, DGE-gruppen eller 12-mandsforeningen. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og ønsker.

Vi tilbyder undervisning indenfor disse områder:

Forløbsplaner

Læs mere

Datasikkerhed

Læs mere

VÆRD AT VIDE

I aftaler selv, hvor lang tid, undervisningen skal tage, og så tilpasser vi indholdet til det. Som udgangspunkt anbefaler vi, at I afsætter en time til det, så der er tid til gennemgang og spørgsmål.

Forløbsplaner

Forløbsplanen er et elektronisk værktøj, der tilbydes alle praksis som led i en styrket indsats for kronikere. Forløbsplanerne giver jer mulighed for at bruge klinikkens data til kvalitetsarbejde/klyngearbejde.

Vi tilbyder jer undervisning, hvor vi viser mulighederne for at bruge forløbsplanen bedst muligt:

Vi hjælper jer i gang med at få lavet de rigtige profiler, så data kun skal indtastes et sted, og så de rigtige data vises. I kan blandt andet få overblik over:

 • diabetes-, KOL- og hjertepatienter
 • hvilke patienter, der mangler kronikerhonorar
 • hvilke patienter, som skal indkaldes til årskontrol
 • hvilke patienter, der er dårligt reguleret i forhold til blodtryk og/eller ikke i behandling
 • hvilke patienter, der har LDL > 2,5 og enten i behandling eller mangler behandling
 • hvilke patienter har et forhøjet HbA1c og hvor længe de har ligget for højt

Formen tager afsæt i jeres ønsker og behov.

RKKP

Sundhedsloven forpligter almen praksis til at indberette data for patienter med diabetes og KOL til RKKP.

Datakonsulenterne tilbyder vejledning og brug af data fra indberetningssystemet eks. vis:

 • hvilke patienter der mangler at få lavet FEV1 (KOL)
 • hvilke patienter der henvises til rehablitering (KOL)
 • hvilke patienter er i statinbehandling (DM)
 • hvilke diabetespatienter er også i antihypertensiv behandling (DM)

Datasikkerhed

Er du som praktiserende læge mål for it-kriminelle?

Det korte svar er ja. Det er du blandt andet fordi:

 • Du er afhængig af tilgang til data, og kan man forhindre din adgang, mister du penge.
 • Du har adgang til personfølsomme oplysninger, som kan bruges til afpresning af patienter.
 • Din virksomhed råder over mange pc’er og dermed computerkraft, som ”under overfladen” kan anvendes til alt muligt andet end tiltænkt.
 • Din identitet som læge giver adgang til at udskrive medicin

Det kan blive dyrt for dig, hvis du ikke tænker i datasikkerhed. Du kan få store bøder, dine pc’er ”sovser” til og gør din arbejdsdag besværlig – og ikke mindst så skylder du dine patienter at passe godt på deres personlige oplysninger.

Du kan betale dit systemhus for at have styr på en del af datasikkerheden, men meget er systemhuset uvedkommende, så du undgår ikke selv en indsats.

Har du for eksempel styr på:

 • Brug af mobiltelefoner under patientkonsultationer – er det sikkert?
 • Sikker post – hvilke muligheder er der?
 • Dataopbevaring og –makulering – hvilke krav er der?
 • Sikkerhedsbrud – hvad og hvornår skal anmeldes?
 • Krav til passwords længde og kompleksitet?
 • Privat brug af internettet fra klinik-PC’er?

Savner du inspiration eller overblik til at komme i gang med opgaven, så har du mulighed for at få besøg af en datakonsulent, som laver et oplæg med udgangspunkt i netop jeres klinik.

Det foregår på den måde, at datakonsulenten et par timer forinden en præsentation får adgang til en klinik-pc, og opsamler eksempler på kritiske forhold. Det tager vi så efterfølgende en snak om – formen aftaler vi ud fra jeres ønsker.

Kontakt Lars Ole lars.larsen@rm.dk for at aftale et klinikbesøg med fokus på datasikkerhed.

Kontaktpersoner

Kontakt