Læger

Astma og allergi

Kurset vil være en kombination af oplæg og deltagerinvolverende undervisning, hvor anvendte sygehistorier tager udgangspunkt i almen praksis, men eksempler fra speciallæge-ambulatorium inddrages.
Der vil være cases og opsummering ved underviser omhandlende:

  • astma (primært hos børn men også voksne)
  • høfeber og inhalationsallergi
  • fødevareallergi
  • medicin-udløst allergi
  • insektallergi
  • sjældnere allergier
  • intolerancer

Vi vil gennemgå, hvilke dele af sygehistorien, der er vigtigst og gennemgå relevant udredning med parakliniske undersøgelser (laboratorieundersøgelser, lungefunktionsundersøgelser og billeddiagnostik)

Forebyggende non-farmakologisk og farmakologisk samt akut medicinsk behandling beskrives og vi vil henlede opmærksomheden på advarselssymptomerne ved såvel astma som allergi.

Herunder hører den ofte vanskelige kommunikation med patienterne, som kan have en helt anden opfattelse af allergier end den lægelige og samarbejde med og visitation til samarbejdspartnere, primært andre speciallæger og hospitaler.

Herudover visitation til samarbejdspartnere (primært andre speciallæger og hospitaler).

Vi vil forsøge at bidrage til at få den eksisterende viden på feltet implementeret i dagligdagen i egen praksis og – i det omfang, hvor det giver mening – uddelegeret til praksispersonale.

 

Læringsmål

At styrke de deltagende lægers evne til at diagnosticere, behandle og visitere patienter med astma og allergiske symptomer herunder såvel almindelige som sjældnere inhalations- og fødevareallergier samt intolerancer

Se program for dagen.

Underviser Pædiater Birgitte Tusgaard Petersen

 

Kursusleder

Praktiserende læge, efteruddannelsesvejler Mikkel Knudsen

 

Pris

3000 kroner momsfri.

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges når kurset er afsluttet.

Tilmelding

DATO

24. april 2023

STED

Gl. Skovridergaard

8600 Silkeborg

Kontaktperson

Kontakt