Læger

Den tunge psykiatri i almen praksis

Systematisk efteruddannelse

Formålet med kurset er at styrke jeres evne til at håndtere patienter i praksis, der er socialt marginaliserede, sårbare og misbrugende, samt patienter med psykoser og personlighedsforstyrrelser.

Vi kommer omkring diagnostik, behandling og omsorg for patienten med psykisk sygdom og mulig psykose, som det præsenterer sig i almen praksis eller lægevagten. Vi gennemgår symptomer ved skizofreni og personlighedsforstyrrelse med henblik på at styrke jeres evne til at diagnosticere dem.

Behandling, opfølgning og omsorg i forhold til patienten med psykisk sygdom samt indikationer for tvangsindlæggelse gennemgås.

Kommunikation og samarbejde

På kurset giver vi også eksempler på, hvordan man kan kommunikere med den psykotiske patient, og I får mulighed for at træne kommunikationen.

Forhold omkring organisation og implementering

En af lektionerne handler om organisering i praksis med henblik på behandling og opfølgning af patienter med psykisk sygdom og comorbiditet. Vi fokuserer særligt på den svage patient med suboptimal evne til egenomsorg.

Vi har lavet en kursusdag, der består af en blanding af casebaseret og katedral undervisning. Der vil være deltagerinvolvering og mulighed for at spørge og erfaringsudveksle med underviser, de øvrige deltagere og kursusledere. Der vil blive lagt vægt på den almenmedicinske vinkel, og at I får konkrete ”håndgreb”, som I kan implementere i egen praksis.

Kursusledere

Karen-Dorthe Bach Nielsen og Christel Paulsen, efteruddannelsesvejledere i MidtKraft

Pris

3000 kr.

Program

08:30 – 09:00 Ankomst og kaffe og brød.
09:00 – 09:30 Velkommen. Introduktion til dagen og dagens læringsmål.
v. Christel Paulsen
09:30 – 10:00 Skizofreni og psykoser
v. Charlotte Emborg

Vi starter med en case. Tidlig intervention er vigtig i forhold til behandling af skizofrene. Hvilke symptomer og tegn skal vi som praktiserende læger i almen praksis være opmærksomme på?

10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:00 Skizofreni og psykoser (fortsat)

v. Charlotte Emborg

(fortsat) Tidlig intervention er vigtig i forhold til behandling af skizofrene.

OPUS, hvad er det og hvad gør de? Lykkes de med det?

 

Medicinsk behandling af psykoser og skizofreni.

11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:00 Jeg er ikke syg – Jeg har ikke brug for behandling
v. Charlotte Emborg

Om, hvordan man kommunikerer med den psykotiske patient med manglende sygdomserkendelse.

12:00 – 12:15 Pause
12:15 – 13:00 Akut psykiatri
v. Charlotte Emborg

Akut behandling af psykisk syge, som man kan møde i lægevagten med fokus på, hvornår tvang anvendes samt brug af gule og røde papirer.

13:00 – 14:00 Frokost
14:00 – 14:30 Cases fra den praktiserende læges hverdag.
v. Charlotte Emborg

Her vil der være mulighed for at træne kommunikation med den vrede psykotiske mand.

14:30 – 15:00 Gruppedrøftelse.
v. Christel Paulsen og Karen Dorthe Bach Nielsen

Gruppedrøftelse af hvordan praksis organiserer sig omkring arbejdet med disse patienter. Er der særlige hensyn der er nødvendige at tage? Hvordan gøres opsporing bedst og hvordan bruger vi den nye ydelse til de psykisk sårbare? Hvordan opspores de? Hvordan fastholdes kontakten med dem? Kommer patienten til årskontrol? Og hvis de gør hvad skal årskontrollen så indeholde? Opsamling i plenum. Vi vil høre til organiseringen i vores forskellige praksis, kan vi lære noget af hinanden?

Samt lave et fælles oplæg til en årskontrol af den psykisk syge patient.

15:00 – 15:15 Pause m. kaffe og kage
15:15-16:00 Personlighedsforstyrrelser
v. Charlotte Emborg

Hvordan identificerer jeg disse patienter i praksis og i lægevagten? Der vil i denne del være fokus på borderline-tilstande.

16:00-16:15 Opsamling på dagen, hvad tager vi med os hjem?
v. Christel Paulsen
Tilmelding

DATO

17. august 2023

KL. 09.00 - 16.15

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

PRIS

3000 kr.

KONTAKTINFO

Rikke Nielsen Dalsgaard

78412240

Rikke.Dalsgaard@stab.rm.dk

Kurset forventes godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges når et kursus er afsluttet

Kontaktperson

Kontakt