Læger

Kom godt i gang med lægemiddelområdet

Er du ny personale i praksis – Så er her et kursustilbud til dig fra lægemiddelkonsulenterne i MidtKraft.

På kurset kommer vi blandt andet rundt om:
• Recepthåndtering – Hvad er vigtigt ved receptfornyelse?
• Lægemiddelformer – Hvad kan de forskellige lægemiddelformer?
• Basislisten og Positivlisten – Hvordan bruges de?
• Polyfarmaci – Hvilke lægemiddelgrupper kan man være særligt opmærksom på?
• Sundhedstjek på botilbud – og opsøgende arbejde ved manglende deltagelse i børneundersøgelser – Hvad indeholder de nye ydelser, og hvordan kan man arbejde med dem?

Oplægsholdere:

Lasse Hoé, lægemiddelkonsulent
Karen Pedersen, lægemiddelkonsulent

Målgruppe: Nyt personale i praksis.

DATO

2. november 2022

Kontaktperson

Kontakt