Læger

Ny læge og leder i praksis – rundt om vanedannende medicin

Er du nynedsat læge inden for de seneste 3-4 år og:

  • Vil du gerne have et brush-up på afhængighedsskabende medicin ift. ækvipotente doser, bivirkninger og abstinenser?
  • Er du nysgerrig på, hvordan perspektiver på forandringsledelse kan hjælpe dig i forhold til en indsats omkring afhængighedsskabende medicin – både hvad angår organisering i klinikken og i forhold til patienten?
  • Vil du have klar besked  om lovgivning i forhold til vanedannende medicin  – herunder også journalføring samt tilsynsbesøg?

Hvis du kan svare ja til et af de spørgsmål, så er MidtKraft og PLO-M’s webinar om vanedannende medicin noget for dig.

Vi har samlet et team, der i løbet af halvanden time kommer rundt om de 3 emner:

Lise Bakkestrøm Rosenbæk er en af MidtKraft lægemiddelkonsulenter. Lise vil give dig et brush-up på afhængighedsskabende medicin (både opioider og benzodiazepiner).

Anette Sønderby er sygeplejerske og kvalitetskonsulent i MidtKraft og har erfaring fra både hospital, plejehjem og almen praksis. Anette vil komme ind på lovgivningen i forhold til vanedannende medicin og tilsynsbesøg  – herunder også tips til organisering i det daglige.

Debbie Denice Thompson er juridisk specialkonsulent hos PLO-M og vil fortælle om frasigelse af patienter – hvornår og hvordan.

Kristian Sandvej er praktiserende læge og praksisudviklingskonsulent i MidtKraft. Han vil give sit bud på, hvorfor det kan være givende at tænke forandringsledelse ind i en indsats, der kan være både kompleks og svær både i forhold til patienten og i organisationen.

 

Tilmelding

DATO

9. oktober 2023

KL. 15.30 - 17.00

STED

Webinar

PRIS

Gratis

Kontaktperson

Kontakt