Læger

Opdatering i børn og unge i almen praksis

Systematisk efteruddannelse

Læringsmål:

Kvalificere deltagernes skelne- og handleevne i forhold til de hyppigste og mest alvorlige henvendelsesårsager i almen praksis fra børn og unge.

Kursusbeskrivelse:

Formålet med kurset er at styrke de deltagende lægers evne til at diagnosticere, behandle og visitere barnealderens sygdomme i almen praksis. Herunder hører kommunikation med børnefamilier og samarbejde med og visitation til kommune, speciallæger og sygehuse.

Vi kommer ind på bl.a. atopisk eksem, neonatal icterus, vækstkurver samt flere akutte tilstande såsom børn med feber, hududslæt, feberkramper, luftvejsinfek-tioner, meningitis, gastroenteritis.

Vi vil beskrive, hvordan COVID-19 ser ud fra en pædiaters synsvinkel og “FAQ fra pædiatrisk bagvagt”.

Vi vil komme med forslag til implementering i egen praksis herunder arbejdsgange.

Underviser: Pædiater Birgitte Tusgaard Petersen
Kursusleder: Praktiserende læge Mikkel Knudsen

08:30 – 09:00 Ankomst og kaffe og brød.
09:00 – 09:10 Velkommen, introduktion, præsentation af underviser og kursusleder
09:10 – 10:15 Atopisk eksem og feber hos børn
10:15 – 10:25 Pause
10:25 – 12:00 FAQ til pædiatrisk bagvagt
12:00 – 12:15 COVID-19 og komplikationer hos børn
12:15 – 13:15 Frokost
13:15 – 13:45 Quiz om akut/alvorlig sygdom hos børn og unge
13:45 – 14:30 Akut visitation/diagnosticering og behandling (video og cases)
14:30 – 14.45 Eftermiddagspause
14.45 – 15:15 Afrunding af cases, spørgsmål
15:15 – 15.30 Organisering og implementering i egen praksis
15.30 – 15.45  Afrunding og evaluering af dagen
Tilmelding

DATO

6. juni 2023

KL. 09.00 - 15.45

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

8600 Silkeborg

PRIS

3000 kr.

KONTAKTINFO

Rikke Nielsen Dalsgaard
78 41 22 40
rikke.dalsgaard@stab.rm.dk

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges når kurset er afsluttet.

Kontaktperson

Kontakt