Læger

Opdatering med børn og unge i almen praksis

På kurset sætter vi fokus på at styrke de deltagende lægers evne til at diagnosticere, behandle og visitere barnealderens sygdomme i almen praksis. Herunder hører kommunikation med børnefamilier og samarbejde med og visitation til kommune, speciallæger og sygehuse

Vi kommer ind på bl.a. atopisk eksem, neonatal icterus, vækstkurver samt flere akutte tilstande såsom børn med feber, hududslæt, feberkramper, luftvejsinfek-tioner, meningitis, gastroenteritis.

Vi vil beskrive, hvordan COVID-19 ser ud fra en pædiaters synsvinkel og “FAQ fra pædiatrisk bagvagt”

Vi vil komme med forslag til implementering i egen praksis herunder arbejdsgange.

Læringsmål

Kvalificere deltagernes skelne- og handleevne i forhold til de hyppigste og mest alvorlige henvendelsesårsager i almen praksis fra børn og unge.

Underviser: Pædiater Birgitte Tusgaard Petersen
Kursusleder: Praktiserende læge Mikkel Knudsen

Se program for dagen.

Pris 3000 kroner momsfri

Tilmelding

DATO

9. december 2022

STED

Gl. Skovridergaard

8600 Silkeborg

KONTAKTINFO

Tilmeldingsfrist er udløbet – kontakt Rikke Dalsgaard for nærmere info.

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges når kurset er afsluttet.

Kontaktperson

Kontakt