Læger

Opdateringskursus for tutorlæger

Målgruppe

Tutorlæger i almen praksis med minimum et par års erfaring som tutorlæge.

Formål

Kursets formål er at opdatere erfarne tutorlæger indenfor vejledningsteknik, feedback og håndtering af de svære uddannelsesforløb.

Indhold

På kurset præsenteres du for en række teknikker til vejledning og feedback, som kan styrke effekten af din supervision af uddannelseslæger og samtidig øge din egen glæde ved at vejlede. Dette danner grundlag for en opdatering på tutorlægegerningen, herunder struktur i uddannelsen, brug af kompetencevurdering osv.

Dagen vil desuden omhandle, hvordan du håndterer de svære forløb, hvor der kan være tvivl om hvorvidt uddannelseslægen kan opnå kompetencerne i målbeskrivelsen. Kurset tager udgangspunkt i tutorlægerollen, men teknikkerne vil også være relevante som fx. personaleleder.

Formen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, gruppediskussioner og små øvelser.

Tilmelding

DATO

26. april 2023

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

PRIS

1500 kr. for deltagere med praksis i Region Midtjylland. 2350 kr. for deltagere med praksis udenfor Region Midtjylland.

KONTAKTINFO

Spørgsmål om tilmelding kan stilles til:

Birgitte Kristoffersen
21 19 36 35
Birgitte.Kristoffersen@stab.rm.dk

Spørgsmål om indhold kan stilles til:

Rikke Willemoes Petersen
20 66 09 88
Rikke.Willemoes@STAB.RM.DK