Læger og personale

Patienten med astma og allergi

Kurset vil være en kombination af oplæg og deltagerinvolverende undervisning, hvor anvendte sygehistorier tager udgangspunkt i almen praksis, men eksempler fra speciallæge-ambulatorium inddrages.
Der vil være cases og opsummering ved underviser omhandlende:

 • astma (primært hos børn men også voksne)
 • høfeber og inhalationsallergi
 • fødevareallergi
 • medicin-udløst allergi
 • insektallergi
 • sjældnere allergier
 • intolerancer

Vi vil gennemgå, hvilke dele af sygehistorien, der er vigtigst og gennemgå relevant udredning med parakliniske undersøgelser (laboratorieundersøgelser, lungefunktionsundersøgelser og billeddiagnostik)

Forebyggende non-farmakologisk og farmakologisk samt akut medicinsk behandling beskrives og vi vil henlede opmærksomheden på advarselssymptomerne ved såvel astma som allergi.

Herunder hører den ofte vanskelige kommunikation med patienterne, som kan have en helt anden opfattelse af allergier end den lægelige og samarbejde med og visitation til samarbejdspartnere, primært andre speciallæger og hospitaler.

Vi vil forsøge at bidrage til at få den eksisterende viden på feltet implementeret i dagligdagen i egen praksis og – i det omfang, hvor det giver mening – uddelegeret til praksispersonale.

Læringsmål

At styrke jeres evne til at diagnosticere, behandle og visitere patienter med astma og allergiske symptomer, herunder såvel almindelige som sjældnere inhalations- og fødevareallergier samt intolerancer.

Dagens underviser er pædiater Birgitte Tusgaard Petersen. Kursusleder er Mikkel Knudsen, efteruddannelsesvejleder i MidtKraft.

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges, når kurset er afsluttet.

Program

08:30 – 09:00 Ankomst, kaffe og brød
09:00 – 09:10 Velkommen. Introduktion og præsentation af underviser og kursusleder
09:10 – 10:30 Astma (med hovedvægt på astma hos børn og unge)

Cases og fælles opsamling ved børnelæge med særlige interesse for astma og allergi

10:30 – 10:45 Formiddagspause
10:45 – 12:00 Astma (fortsat), høfeber og andre inhalationsallergier
12:00 – 13:00 Frokost
13.00 – 14:15 Fødevareallergier, intolerancer og medicinudløste allergier
Cases og opsamling
14.15 – 14:30 Eftermiddagspause
14.30 – 15.30 Sjældne allergier
15.30 – 15:45 Organisering og implementering i egen praksis
15.45 – 16.00 Afrunding og evaluering af dagen
16.00 Farvel og tak for i dag
Tilmelding

DATO

5. oktober 2023

KL. 09.00 - 16.00

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

PRIS

3000 kr.

Citat fra kursusleder

Kurset vil være en kombination af oplæg og deltagerinvolverende undervisning, hvor anvendte sygehistorier tager udgangspunkt i almen praksis, men eksempler fra speciallæge-ambulatorium inddrages. Der vil være cases og opsummering ved underviser omhandlende:

 • astma (primært hos børn men også voksne)
 • høfeber og inhalationsallergi
 • fødevareallergi
 • medicin-udløst allergi
 • insektallergi
 • sjældnere allergier
 • intolerancer

Vi vil gennemgå, hvilke dele af sygehistorien, der er vigtigst og gennemgå relevant udredning med parakliniske undersøgelser (laboratorieundersøgelser, lungefunktionsundersøgelser og billeddiagnostik)

Forebyggende non-farmakologisk og farmakologisk samt akut medicinsk behandling beskrives og vi vil henlede opmærksomheden på advarselssymptomerne ved såvel astma som allergi.

Herunder hører den ofte vanskelige kommunikation med patienterne, som kan have en helt anden opfattelse af allergier end den lægelige og samarbejde med og visitation til samarbejdspartnere, primært andre speciallæger og hospitaler.

Vi vil forsøge at bidrage til at få den eksisterende viden på feltet implementeret i dagligdagen i egen praksis og – i det omfang, hvor det giver mening – uddelegeret til praksispersonale.

Læringsmål

At styrke deltagernes evne til at diagnosticere, behandle og visitere patienter med astma og allergiske symptomer, herunder såvel almindelige som sjældnere inhalations- og fødevareallergier samt intolerancer.

Dagens underviser er pædiater Birgitte Tusgaard Petersen. Kursusleder er Mikkel Knudsen, praktiserende læge og efteruddannelsesvejleder i MidtKraft.

Kontaktperson

Kontakt