Læger

Patienten med flere samtidige sygdomme

Systematisk efteruddannelse

Formålet med kurset er at styrke den alment praktiserende læges identitet som den centrale figur i sundhedsvæsenet i forhold til patienter med flere samtidige sygdomme, samt at udvikle deltagernes evner til håndtering og behandling af patienter med flere samtidige sygdomme, herunder organisering af indsatsen i praksis.

Indhold

På internatet får I faglig opdatering på især hjerte-, diabetes- og psykiatriområdet og vedrørende patienter, der overlever initial cancerbehandling.

Redskaber til implementering af nyeste vejledninger for håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienten med flere kroniske sygdomme.

Vi kommer omkring det tværsektorielle samarbejde med kommune og hospital, ligesom styrkelse af kommunikationen med patienten omkring egenomsorg og mestring rundes.

På  internatet vil vi gennemgå og træne begreberne overbliks- og årsstatus, metoder til at følge patienter med flere samtidige sygdomme. Der vil være fokus på implementering i egen praksis.

Kurset gennemføres dels som konfrontationsundervisning ved fagspecialister ud fra almenmedicinsk perspektiv og deltagerinvolvering og gruppedrøftelser af almen medicinske problemstillinger, baseret på cases fra den praktiserende læges hverdag.

Læringsmål

Faglig opdatering specifikke sygdomme som afli, DM, aortastenose, lungeemboli, hjerteinsufficiens, cancerpatienten i remission og den psykisk syge med mange samtidige sygdomme.

Brug af kliniske vejledninger i forhold til overbliksstatus og status konsultationer. Uddelegering af opgaver og organisation i egen praksis – uden tab af faglighed. Patientens egenomsorg og mestringsstrategier i samarbejde med kommunen.

Program

08:30 – 09:00 Ankomst og kaffe og brød.
09:00 – 09:15 Velkommen. Introduktion til dagen og dagens læringsmål.
v. Karen-Dorthe Bach Nielsen
09:15 – 09.45 Overblikskonsultation og statuskonsultation
Organisering af kronikerkontroller – sikre at det vigtige ikke glemmes.
v. Jette Kolding Kristensen
09.45 – 10:00 Egon kommer til overblikskonsultation i praksis.
v. Christel Paulsen
10:00 – 10.30 Faglig specialist-opdatering: DM type 2
Nyeste diabetesvejledning fra DSAM, behandling med anti diabetika.
v. Jette Kolding Kristensen
10:30 – 11:00 Pause + kaffe
11:00 – 11:45 Faglig specialistopdatering: DM type 2
Fortsat – Nyeste diabetes vejledning fra DSAM – inkl. hypertension, lipider og mikro albuminuri, også set med kardiologens briller
v. Jette Kolding Kristensen og Liv Gøtzsche
11:45 – 12:30 Faglige overvejelser og overblikskonsultation hos patienten i almen praksis.
v. Christel Paulsen, Jette Kolding Kristensen og Liv Gøtzsche
12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 13:45 Faglig specialistopdatering: Iskæmisk hjertesygdom og hjerteinsufficiens
Hvad er nyt? Hvilke behandlingsprincipper anvendes, og hvilke behandlinger skal vi overveje?
v. Liv Gøtzsche
13:45 – 14:15 Flemming kommer til overblikskonsultation
Gruppearbejde, hvor overblikskonsultation øves.
v. Jette Kolding Kristensen, Liv Gøtzsche og kursuslederne
14:15 – 14:45 Faglig specialistopdatering: Afli og Aortastenose
Hvad er nyt? Hvilke behandlingsprincipper anvendes, og hvilke behandlinger skal vi overveje?
v. Liv Gøtzsche
14:45 – 15:15 Pause m. kaffe og kage
15:15-16:00 Faglig specialist-opdatering: DVT/lungeemboli – Dyspnøudredning
Hvad er nyt? Hvilke behandlingsprincipper anvendes, og hvilke behandlinger skal vi overveje?
v. Liv Gøtzsche
16:00-16:15 Take home messages.
Afrunding af dagen.

Middag kl. 19.00

08:30 – 09:15 Opfølgning på i går – Egon og Flemming.
Hvordan støtter patientens forløbsplaner egenomsorgen og hvordan støtter kommunen?
Virtuel præsentation
v. Mette Witt Mikkelsen
09:15 – 09:30 Pause
09:30 – 11:00 Cancerpatienten efter aktiv behandling – hvad skal den praktiserende læge være opmærksom på?
Hvordan og hvad skal vi kontrollere hos cancer patienten med flere samtidige sygdomme?
Cancer patienter afsluttet til os. Kontroller eller Watchfull waiting?
v. Rikke Pilegaard
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:30 Pt. med svær psykisk sygdom
Den forventede levetid er 10-15 år kortere for pt. med psykisk sygdom. Bl.a. pga. somatiske sygdomme, selvmord og forskelsbehandling i sundhedssystemet.
Hvad ved vi, hvad kan vi? Hvordan kan vi bedst tage hånd om disse patienter med flere samtidige sygdomme?
v. Charlotte Emborg
12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 14:15 Geriatri er næsten = patienter med mange samtidige sygdomme, kan vi lære noget af geriaterne og deres arbejde med bl.a. Geriatric assessment?
v. Lotte Kirring + kursuslederne
14:15 – 14:45 Pause med kaffe og kage
14:45 – 15:15 Faglig specialistopdatering: Medicin og ældre hvornår seponere? Eller reducere?
Vi giver meget medicin der er forebyggende – hvornår seponerer vi medicinen og hvilke overvejelser skal vi gøre os? Har vi redskaber der er gode at støtte os til?
v. Lotte Kirring
15:15 – 15.30 Take home messages.
Afrunding af dagene.
Tilmelding

DATO

18. april 2023 - 19. april 2023

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

PRIS

7000 kr.

KONTAKTINFO

Rikke Nielsen Dalsgaard
78 41 22 40
rikke.dalsgaard@stab.rm.dk

Kurset forventes godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges når et kursus er afsluttet.

Kontaktperson

Kontakt