Læger

Patienten med flere samtidige sygdomme (internat)

Formålet med kurset er at styrke den alment praktiserende læges identitet som den centrale figur i sundhedsvæsenet i forhold til patienter med flere samtidige sygdomme, samt at udvikle deltagernes evner til håndtering og behandling af patienter med flere samtidige sygdomme, herunder organisering af indsatsen i praksis.

Indhold

På internatet får I faglig opdatering på især hjerte-, diabetes- og psykiatriområdet og vedrørende patienter, der overlever initial cancerbehandling.

Redskaber til implementering af nyeste vejledninger for håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienten med flere kroniske sygdomme.

Vi kommer omkring det tværsektorielle samarbejde med kommune og hospital, ligesom styrkelse af kommunikationen med patienten omkring egenomsorg og mestring rundes.

På  internatet vil vi gennemgå og træne begreberne overbliks- og årsstatus, metoder til at følge patienter med flere samtidige sygdomme. Der vil være fokus på implementering i egen praksis.

Kurset gennemføres dels som konfrontationsundervisning ved fagspecialister ud fra almenmedicinsk perspektiv og deltagerinvolvering og gruppedrøftelser af almen medicinske problemstillinger, baseret på cases fra den praktiserende læges hverdag.

Læringsmål

Faglig opdatering specifikke sygdomme som afli, DM, aortastenose, lungeemboli, hjerteinsufficiens, cancerpatienten i remission og den psykisk syge med mange samtidige sygdomme.

Brug af kliniske vejledninger i forhold til overbliksstatus og status konsultationer. Uddelegering af opgaver og organisation i egen praksis – uden tab af faglighed. Patientens egenomsorg og mestringsstrategier i samarbejde med kommunen.

Program dag 1

09:00 – 09:15 Velkommen. Introduktion til dagen og dagens læringsmål.

v. Karen Dorthe Bach Nielsen

09:15 – 09:45 Overblikskonsultation og statuskonsultation

Organisering af kronikerkontroller – sikre at det vigtige ikke glemmes.

v. Jette Kolding Kristensen

09:45 – 10:00 Egon kommer til overblikskonsultation i praksis.

v. Christel Paulsen

10:00 – 10:30 Faglig specialist-opdatering: DM type 2

Nyeste diabetesvejledning fra DSAM, behandling med anti diabetika.

Jette Kolding Kristensen

10:30 – 11:00 Pause + kaffe
11:00 – 11:45 Faglig specialist-opdatering: DM type 2

Fortsat – nyeste diabetesvejledning fra DSAM – inkl. hypertension, lipider og  mikro albuminuri, også set med kardiologens briller

v. Jette Kolding Kristensen +  Liv Gøtzsche

11:45 – 12:30 Faglige overvejelser og overblikskonsultation hos patienten i almen praksis.

v. Christel Paulsen, Jette Kolding og Liv Gøtzsche

12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 13:45 Faglig specialist-opdatering: Iskæmisk hjertesygdom og hjerteinsufficiens

Hvilke behandlingsprincipper anvendes og hvilke behandlinger skal vi overveje.

v. Liv Gøtzsche

13:45 – 14:15 Flemming kommer til overblikskonsultation

Gruppearbejde hvor overblikskonsultation øves.

v. Jette, Liv og kursuslederne

14:15 – 14:45 Faglig specialist-opdatering:  Afli og Aortastenose

Hvilke behandlingsprincipper anvendes og hvilke behandlinger skal vi overveje.

v. Liv Gøtzsche

14:45 – 15:15 Pause m kaffe og kage
15:15 – 16:00 Faglig specialist-opdatering:  DVT/lungeemboli – Dyspnøudredning

Hvilke behandlingsprincipper anvendes og hvilke behandlinger skal vi overveje.

v. Liv Gøtzsche

16:00 – 16:15 Take home messages.

Afrunding af dagen.

Program dag 2

08:30 – 09:15 Opfølgning på i går – Egon og Flemming.

Hvordan støtter patientens forløbsplaner egenomsorgen og hvordan støtter kommunen.

Virtuel præsentation

v. Mette Witt Mikkelsen

09:15 – 09:30 Pause
09:30 – 11:00 Cancerpatienten efter aktiv behandling – hvad skal den praktiserende læge være opmærksom på?

Hvordan og hvad skal vi kontrollere hos cancer patienten med flere samtidige sygdomme?

Cancer patienter afsluttet til os.  Kontroller eller Watchfull waiting?

v. Rikke Pilegaard

11:00 – 11:15 Pause m. kaffe
11:15 – 12:30 Pt. med svær psykisk sygdom

Den forventede levetid er 10-15 år kortere for pt. med psykisk sygdom.  Bl.a. pga. somatiske sygdomme, selvmord og forskelsbehandling i sundhedssystemet.

Hvad ved vi, hvad kan vi? Hvordan kan vi bedst tage hånd om disse patienter med flere samtidige sygdomme?

v. Charlotte Emborg

12:30 – 13:15 Frokost
13:15 – 14:15 Geriatri er næsten = patienter med mange samtidige sygdomme, kan vi lære noget af Geriaterne og deres arbejde med bl.a. Geriatric assessment?

v.  Lotte Kirring + kursuslederne

14:15 – 14:45 Pause m. kaffe og kage
14:45 – 15:15 Faglig specialistopdatering:  Medicin og ældre hvornår seponere? Eller reducere?

Vi giver meget medicin der er forebyggende, hvornår seponerer vi medicinen og hvilke overvejelser skal vi gøre os. Har vi redskaber der er gode at støtte os til?

v. Lotte Kirring

15:15 – 15:30 Take home messages.

Afrunding af dagene.

Tilmelding

DATO

8. oktober 2024 - 9. oktober 2024

KL. 09.00 - 15.30

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

PRIS

7000 kr. inkl. overnatning

Kontaktperson

Kontakt