Læger

Patienten med kroniske smerter

Det anslås, at ca. 20% af den voksne danske befolkning i større eller mindre grad har kroniske smerter. En tilstand som ofte er svært invaliderende for den enkelte patient med nedsat livskvalitet til følge på grund af svigtende funktionsevne samt familiemæssige og sociale problemer.

Der er kommet flere behandlingstilbud i sekundærsektoren til disse patienter, men de ofte lange ventetider afspejler blot problemstillingens omfang og viser nødvendigheden af, at den praktiserende læge er godt klædt på til at hjælpe disse patienter.

Med afsæt i den kliniske hverdag og sygehistorier fra almen praksis gennemgås denne komplekse tilstand. Der vil blive lagt vægt på en multifaktoriel tilgang med forståelse for smertens ætiologi samt kendskab til både farmakologiske og non-farmakologiske tiltag.

Læringsmål

At styrke lægens viden om udredning af patienter med forskellige typer af kroniske smerter, med gennemgang af relevant sygehistorie, undersøgelser i almen praksis, laboratorietest og anden relevant diagnostisk, samt styrke lægens viden om relevant videre visitation.

Dagens undervisere er Randi Eltved, ledende overlæge, Smerteklinikken, Regionshospitalet Silkeborg, speciallæge i almen medicin og master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, samt Morten Sebastian Høgh, Fysioterapeut, ph.d., MSc, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Kursusleder er Stellan Karlsson, praktiserende læge og efteruddannelsesvejleder i MidtKraft.

Program

08:30 – 09:00 Ankomst og kaffe og brød.
09:00 – 09:10 Velkommen
Dagens program og udleveret materiale
09:10 – 10:00 Viden om kroniske smerter

Klassifikation

– Patofysiologi herunder perifer og central sensibilisering

10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:00 Rationel udredning
Anamnese, objektiv undersøgelse, paraklinik
11:00 – 11:15 Pause
11:15 – 12:15 Medicinens skyggeside

– Bivirkninger, bilkørsel, rationel udtrapning

– Individualiseret farmakologisk behandling

12:15 – 13:15 Frokost
13:15 – 14:15 Non-farmakologisk behandling

– Psykoedukation, fysisk aktivitet, fremme egenomsorg

14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 15:15 Samarbejde

– Kommune, henvisning

15:15 – 15:30 Pause
15:30 – 16:15 Den selvhjulpne patient

– Patienten som ekspert

16:15 – 16:30 Afslutning – Opsamling – Evaluering
Tilmelding

DATO

19. november 2024

KL. 09.00 - 16.30

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

PRIS

3000 kr.

Kontaktperson

Kontakt