Patienten med kroniske smerter

Læger

Patienten med kroniske smerter

Med afsæt i den kliniske hverdag og sygehistorier fra almen praksis gennemgår vi denne komplekse tilstand med kroniske smerter, som 20 % af den danske befolkning mere eller mindre har. Der vil blive lagt vægt på en multifaktoriel tilgang med forståelse for smertens ætiologi samt kendskab til både farmakologiske og non-farmakologiske tiltag.

Tilmelding

DATO

22. november 2022