Praksispersonale

Patienten med langvarige smerter i opioidbehandling

Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg afholder i samarbejde med Region Midtjylland smertekurser målrettet praksissygeplejersker eller andet praksispersonale, der har selvstændige konsultationer med patienter med langvarige smerter i opioidbehandling.

Kurserne forventes godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis. Refusion kan først søges efter endt kursusdag.

Kurset fokuserer på viden om patienters mestring af langvarige smerter og formålet er at blive i stand til at tilbyde en sygeplejerskekonsultation til patienter med kroniske smerter i langvarig opioidbehandling med relevant fagligt indhold. Der vil være cases med eksempler på nedtrapningsforløb.

Læringsmål

  • Forskel på behandling af akutte og kroniske smerter
  • Smertetyper og smertefysiologi
  • Farmakologisk og non-farmakologisk behandling af patienter med kroniske smerter
  • Opioiders indvirkning på kroppen
  • Hensigtsmæssig tilgang til patienten for at fremme motivationen
  • Nedtrapningsstrategier inkl. abstinensbehandling
  • Hvilke emner en konsultation med patient i langvarig opioidbehandling kan indeholde
  • Forklaringsmodel til patienter om hvad en kronisk smertelidelse er
  • Hvilket materiale kan der udleveres til patienten?
  • Hvordan den enkelte praksis kan organisere arbejdet med nedtrapning af opioider ved den kroniske smertepatient

Undervisere

Lis Holm, Smertesygeplejerske, anæstesisygeplejerske ved

Mette Dalsgård Bergmann, Smertesygeplejerske Smerteklinik Silkeborg, Kirurgisk Smertesygeplejerske, Masterstuderende i Smertevidenskab og tværfaglig Smertebehandling AAU

Kursusleder

Karen Yde Hove, praktiserende læge i Møldrup

Program

08.30-09.00 Ankomst, kaffe, te og brød
09.00-9.10 Velkommen v. Karen

Præsentation af undervisere

Formål og kursistrunde med kort præsentation

Dagens program og udleveret materiale (slides eftersendes)

9.10-10.00 Hvad er smerte? Viden om kroniske smerter med forskel på akutte/kroniske

Smertefysiologi

Case 1 – del 1

10.00-10.15 Pause
10.15-11.15 Non-farmakologisk og farmakologisk behandling af kroniske smerter

Case 1- del 2 + del 3 + Case 2

11.15-11.30 Pause
11.30-12.15 Opioiders indvirkning på kroppen

Case 3

12.15-13.00 Frokost
13.00-13.45 Nedtrapningsstrategier inkl. abstinensbehandling

Case 1 – del 4

13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Tilgang til patienten inkl. den motiverende samtale

Case 4 (Øvelse underviseren) + Case 5 + Case 6 (Øvelse)

14.45-15.00 Pause
15.00-15.30 Organisation i praksis

Brug af materiale og hvad kan udleveres til patienterne

15.30-16.00 Opsamling og evaluering

Supplerende materiale, du kan se og lytte til inden kurset:

Podcast:

Video:

Tilmelding

DATO

1. november 2024

KL. 08.30 - 16.00

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

PRIS

3000 kr.

Kontaktperson

Kontakt