Praksispersonale

Patienten med langvarige smerter i opioidbehandling

Smerter er en hyppig kontaktårsag hos den praktiserende læge, og ofte ses patienten med kroniske smerter ved forværring i smerten eller ved receptfornyelse af opioid.

Hver praksis har over 300 patienter med kroniske smerter. Ud af de 300 vil en gennemsnitspraksis have 40 patienter i langvarig opioidbehandling, og halvdelen af dem får uhensigtsmæssigt høje doser.

Siden 2017/2018 har det været øget fokus på den patientgruppe med myndighedstiltag bl.a. med krav om fremmøde i praksis, hvis opioidrecepten skal fornys.

Vi vil gerne bidrage til, at fokus bliver på at optimere smertebehandlingen generelt, både farmakologisk og non-farmakologisk.

Undersøgelser viser, at størstedelen af patienter med langvarige smerter i opioidbehandling kan udtrappes uden forværring af lidelsen og en del får det bedre.

Så nedtrapning af opioider kan være vejen til bedre smertebehandling.

Det er hensigtsmæssigt at lægen og sygeplejersken har et samarbejde for at kunne hjælpe patienten med en forbedring af smertebehandlingen.

Indhold og form

Kurset fokuserer på viden om patienters mestring af langvarige smerter og formålet er, at blive i stand til at tilbyde en sygeplejerskekonsultation til patienter med kroniske smerter i langvarig opioidbehandling med relevant fagligt indhold. Der vil være cases med eksempler på nedtrapningsforløb.

Du vil få viden om:

  • Forskel på behandling af akutte og kroniske smerter
  • Smertetyper og smertefysiologi
  • Farmakologisk og non-farmakologisk behandling af patienter med kroniske smerter
  • Opioiders indvirkning på kroppen
  • Hensigtsmæssig tilgang til patienten for at fremme motivationen
  • Nedtrapningsstrategier inkl. abstinensbehandling
  • Hvilke emner en konsultation med patient i langvarig opioidbehandling kan indeholde
  • Forklaringsmodel til patienter om hvad en kronisk smertelidelse er
  • Hvilket materiale kan der udleveres til patienten?
  • Hvordan den enkelte praksis kan organisere arbejdet med nedtrapning af opioider ved den kroniske smertepatient

Målgruppe

Praksissygeplejesker eller andet praksispersonale, der har selvstændige konsultationer med patienter med langvarige smerter i opioidbehandling.

Undervisere

Randi Eltved, Ledende overlæge Smerteklinik Silkeborg, Speciallæge i almen medicin, Master i Smertevidenskab og Tværfaglig smertebehandling

Mette Bergman, Smertesygeplejerske Smerteklinik Silkeborg, Kirurgisk Smertesygeplejerske, Masterstuderende i Smertevidenskab og tværfaglig Smertebehandling AAU

Kursusleder

Karen Yde Hove, praktiserende læge i Møldrup

Program

08.30-09.00 Ankomst , kaffe, te og brød
09.00-9.10 Velkommen v. Karen

Præsentation af undervisere

Formål og kursistrunde med kort præsentation

Dagens program og udleveret materiale (slides eftersendes)

9.10-10.00 Hvad er smerte? Viden om kroniske smerter med forskel på akutte/kroniske

Smertefysiologi

Case 1 – del 1

10.00-10.15 Pause
10.15-11.15 Non-farmakologisk og farmakologisk behandling af kroniske smerter

Case 1- del 2 + del 3 + Case 2

11.15-11.30 Pause
11.30-12.15 Opioiders indvirkning på kroppen

Case 3

12.15-13.00 Frokost
13.00-13.45 Nedtrapningsstrategier inkl. abstinensbehandling

Case 1 – del 4

13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Tilgang til patienten inkl. den motiverende samtale

Case 4 (Øvelse underviseren) + Case 5 + Case 6 (Øvelse)

14.45-15.00 Pause
15.00-15.30 Organisation i praksis

Brug af materiale og hvad kan udleveres til patienterne

15.30-16.00 Opsamling og evaluering

 

Supplerende materiale, du kan se og lytte til inden kurset:

Podcast:

Video:

 

 

 

 

 

Tilmelding

DATO

11. april 2023

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

PRIS

2500 kr.

KONTAKTINFO

Anne-Lene Høgh
20 51 90 29
ANLHOG@rm.dk

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis. Refusion kan først søges, når kurset er afsluttet.

Kontaktperson

Kontakt