Læger

AFLYST Patienten med svimmelhed

På dette kursus kommer vi omkring de hyppigste henvendelsesårsager til svimmelhed i almen praksis. Formålet med kurset er at styrke de deltagende lægers evne til at diagnosticere, behandle og visitere de patienter i almen praksis, hvor svimmelhed er et centralt symptom. Herunder hører anamnese, objektive undersøgelse med specifikke håndgreb, paraklinik samt kommunikationen med svimle patienter.

Vi kommer herunder ind på, hvordan man kan skelne mellem de otologiske, neurologiske og intern medicinske årsager til svimmelhed. Vi gennemgår samarbejdet med og visitation til andre speciallæger og sygehuse og vil komme til forslag til implementering i egen praksis.

Underviser: Dan Dupont Hougaard, Specialeansvarlige overlæge, Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus

Kursusleder: Christel Paulsen og Mikkel Knudsen, Praktiserende læger og efteruddannelsesvejledere i Region Midtjylland.

Se program for dagen.

Pris 3000 kroner momsfri

Tilmelding

DATO

2. maj 2023

STED

Gl. Skovridergaard

8600 Silkeborg

KONTAKTINFO

Rikke Nielsen Dalsgaard
78412240
Rikke.Dalsgaard@stab.rm.dk

Kurset forventes godkendt af Fonden for Almen Praksis under aftalen om systematisk efteruddannelse. Refusion kan først søges når et kursus er afsluttet.

Kontaktperson

Kontakt