Læger

Patienten med svimmelhed

På dette kursus kommer vi omkring de hyppigste henvendelsesårsager til svimmelhed i almen praksis. Formålet med kurset er at styrke de deltagende lægers evne til at diagnosticere, behandle og visitere de patienter i almen praksis, hvor svimmelhed er et centralt symptom. Herunder hører anamnese, objektive undersøgelse med specifikke håndgreb, paraklinik samt kommunikationen med svimle patienter.

Vi kommer herunder ind på, hvordan man kan skelne mellem de otologiske, neurologiske og intern medicinske årsager til svimmelhed. Vi gennemgår samarbejdet med og visitation til andre speciallæger og sygehuse og vil komme til forslag til implementering i egen praksis.

Læringsmål

At kvalificere deltagernes skelne- og handleevne i forhold til de hyppigste henvendelsesårsager med svimmelhed i almen praksis.

Program

08:00 Ankomst, kaffe og brød
08:30 Balance og svimmelhed generelt
Forekomst, årsager, anatomi, fysiologi
09:30 Pause
09:45 Udredning i almen praksis

Fokuseret anamnese, relevante undersøgelsesteknikker (videogennemgang)

HINTS to INFARCT

Central Vs perifer affektion

Diskussion af case 1 og 2

10:45 Pause
11:00 Undersøgelsesteknikker

Videogennemgang, behandling af BPPV

“Hands-on” (HINTS-undersøgelse, diagnostik og behandling af BPPV)

12:00 Frokost
13:00 Behandling
Medicin, kirurgi, BPPV repositionering, rehabiliteringDiskussion af case 3
14:00 Pause
14:30 Den medicinske, neurologiske, geriatriske og otologiske patient

Hvornår er visitation til andre speciallæger relevant?

Diskussion af case 4 + 5

15:15 Pause
15:30 Afrunding

Hvad kan et tertiært center på et universitetshospital tilbyde?

Fremtidige behandlinger

Vigtigste “take-home messages”

Spørgsmål

16:00 Farvel og tak for i dag
Tilmelding

DATO

4. oktober 2023

KL. 08.30 - 16.00

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

PRIS

3000 kr.

Kontaktperson

Kontakt