Læger

Temadag for dig, der er ny læge og leder i praksis

  • Har du nedsat dig som læge indenfor de seneste fem år?
  • Er du nysgerrig på nye aspekter ved ledelse, som du kan bruge i din hverdag?
  • Vil du gerne vide mere om afregning og regninger, der kommer retur?
  • Kunne du godt tænke dig at bruge en halv dag sammen med kolleger, der ligesom dig er ny læge og leder?

Kan du svare ja til ovenstående? Så er temadagen noget for dig.

Første halvdel af dagen står i afregningens tegn. Her kan du møde Camilla Ulsøe og Jørgen Nørskov fra praksisadministrationen i Region Midtjylland og Allan Høg Poulsen fra PLO-Midtjylland. De vil fortælle kort om afregning, men hovedvægten vil blive lagt på cases omkring ydelser og afregning, for eksempel nogle af de mest almindelige grunde til, at regninger afvises. Der vil her også være plads til drøftelse af cases/spørgsmål, som deltagerne medbringer.
Som deltager kan du sende spørgsmål eller cases ind på forhånd. Du får mulighed for at stille spørgsmål på dagen, ligesom de medbragte cases vil danne baggrund for gruppearbejde og diskussion.

Dagens anden del zoomer ind på ledelse. “Psykologisk tryghed” er et ord, som popper mange steder, når der tales om ledelse og organisationer, men hvordan skaber man “den frygtløse praksis”? Praksisudviklingskonsulent Kristian Sandvej og organisationskonsulent Mogens Lausen vil introducere dig til begrebet “psykologisk tryghed” og give et par greb til arbejdet med at skabe den frygtløse kultur. Herefter vil der, med afsæt i deltagernes input og erfaringer, være en fælles dialog om de særlige udfordringer og dilemmaer, som man kan møde som ny leder i praksis.

Kristian og Mogens har de senere år givet sparring til mange praksis i Region Midtjylland om ledelse og organisationsudvikling gennem “LUP i praksis”, som er et gratis tilbud fra MidtKraft.

Dagen slutter af med fælles middag.

Tilmelding

DATO

6. september 2023

KL. 14.00 - 19.00

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

KONTAKTINFO

Emilia Dorf Petersen

51 81 02 44

emlpet@rm.dk