Læger

Temadag for dig, der er ny læge og leder i praksis

  • Har du nedsat dig som læge indenfor de seneste fem år?
  • Er du nysgerrig på nye aspekter ved ledelse, som du kan bruge i din hverdag?
  • Vil du gerne vide mere om afregning og regninger, der kommer retur?
  • Kunne du godt tænke dig at bruge en halv dag sammen med kolleger, der ligesom dig er ny læge og leder?

Kan du svare ja til ovenstående, Så er temadagen noget for dig.

Første halvdel af dagen står i afregningens tegn. Her kan du møde Camilla Ulsøe og Hanne Simmelsgaard fra praksisadministrationen i Region Midtjylland og Bruno Melgaard Jensen fra PLO-Midtjylland. De vil fortælle kort om afregning, men hovedvægten vil blive lagt på cases omkring ydelser og afregning, for eksempel nogle af de mest almindelige grunde til, at regninger afvises. Der vil her også være plads til drøftelse af cases/spørgsmål, som deltagerne medbringer.

Som deltager kan du sende spørgsmål eller cases ind på forhånd. Du får mulighed for at stille spørgsmål på dagen, ligesom de medbragte cases vil danne baggrund for gruppearbejde og diskussion.

Dagens anden del zoomer ind på ledelse. Praksisudvik- lingskonsulent Kristian Sandvej og organisationskonsulent Mogens Lausen vil give en introduktion til psykologisk tryghed og deres bud på, hvordan man som leder kan skabe den frygtløse praksis, hvor der er et trygt arbejds- miljø med plads til både tvivl og fejl.

Kristian og Mogens har de senere år givet sparring til mange praksis i Region Midtjylland om ledelse og ud- vikling igennem »LUP i Praksis«, som MidtKraft tilbyder alle praksis.

Før temadagen vil du blive bedt om at svare på to spørgsmål om det at være leder. De temaer, der kommer op i svarene, bruger Kristian og Mogens i deres oplæg.

Dagen slutter af med fælles middag.

Tilmelding

DATO

24. januar 2023

KL. 14.00 - 19.00

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36

8600 Silkeborg

KONTAKTINFO

Karina Toftgaard
51810244
KARTOF@rm.dk