Læger

Uddelegering – drift, drømme og dilemmaer (OBS – få pladser tilbage)

  • Går du/I med tanker om at uddelegere opgaver til personalet, og vil I gerne have  inspiration til processen?
  • Har du/I forsøgt at uddelegere tidligere, men oplevet bump i processen eller måske at det ikke lykkedes?
  • Vil du/I gerne have inspiration til, hvordan I bygger bro mellem driften og drømmene for jeres praksis?

Hvis du/ I kan svare “ja” til et af ovenstående spørgsmål, så er MidtKrafts temadag om uddelegering måske noget for dig/jer.

Uddelegering berører både driften, drømmene og dilemmaerne hos jer som ledere og læger af en praksis. Ofte bliver processen omkring uddelegering sat i gang  for at aflaste de lægefaglige ressourcer og sikre en bæredygtig drift, men uddelegering handler ikke bare om drift, men også drømmene for jeres/din praksis. Hvad der er den rigtige opgave at uddelegere, og hvem der er den rette profil at uddelegere til, hænger derfor sammen med de underliggende værdier, man har som læge og som leder. Derfor er det et vigtigt opmærksomhedspunkt, da det udover muligheder også rummer mulige dilemmaer og udfordringer.

Uddelegering handler også om forandringsledelse, og hvordan man  som leder(e) håndterer den proces. Det handler om alt fra den konkrete tilrettelæggelse af processen til de følelsesmæssige og kulturelle aspekter i organisationen.

På temadagen vil Anders Vestergaard Rasmussen, Line Falk Frøkjær og Tue Lindstrøm guide dig/jer igennem en proces, hvor du/I får mulighed for at blive klogere på jeres egne tanker omkring uddelegering og samtidig høre andres erfaringer. Anders og Line er praktiserende læger og praksisudviklingskonsulenter i MidtKraft. De vil trække på deres egne erfaringer fra praksis, men også de tematikker, som de ofte møder, når de blandt andet sammen med Tue giver sparring til praksis omkring ledelse og organisationsudvikling. Tue er organisationskonsulent og har mange års erfaring med organisationsudvikling indenfor sundhedssektoren og er også en del af MidtKrafts LUP-tilbud.

Dagen vil være et mix af oplæg og proces i grupper.

Er I flere ledere i praksis, så opfordrer vi til, at I bruger dagen som en fælles mulighed for at få nye perspektiver på uddelegering, men det er ikke en forudsætning for deltagelse.

Kurset forventes at blive godkendt som tilskudsberettiget efteruddannelse.

Tilmelding

DATO

19. marts 2024

KL. 14.00 - 18.00

STED

Gl. Skovridergaard

Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

PRIS

600 KRONER

Kontaktperson

Kontakt