Antibiotika

Antibiotika

Antibiotika

Hvad fokuserer vi på?

Forbruget af antibiotika til systemisk brug.

Datagrundlaget er en opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen af perorale antibiotika (ATC-kode: J01) fordelt på forskellige typer af antibiotika inden for en udvalgt periode.

Forbrug er opgjort i Definerede Døgn Doser (DDD)/1000 pt.
Data er køns- og aldersstandardiseret.

Antibiotika forbrug i Danmark

Forbruget i primærsektoren udgør knap 90% af det samlede antibiotikaforbrug til mennesker i Danmark.

Den nationale handlingsplan for antibiotika fra 2017 har opstillet 2 mål for almen praksis. Hensigten er, at der udskrives mindre antibiotika (maks. 350 recepter pr. 1000 patienter pr. år)
og at phenoxymethylpenicillin udgør min. 36% af antibiotikaforbruget.
Kilde: https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/ Antibiotika-handlingsplan-frem-mod-2020/DK-Handlingsplan-05072017.pdf

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at forbruget af antibiotika er faldende. I 2017 var der indløst 490 recepter pr. 1000 indbyggere og i 2018 var tallet 459. Det er et fald på ca. 6%. Forbruget er faldet i alle regioner. Andelen af recepter på phenoxymethylpenicillin er ca. 30% og stort set uændret fra 2017 til 2018.

Anbefalinger

 • Før ordination af antibiotika skal bakteriel infektion være påvist
 • Phenoxymethylpenicillin er 1. valg ved dE fleste luftvejsinfektioner
 • Undlad antibiotika ved milde tilfælde af f.eks. halsbetændelse eller mellemørebetændelse
 • Begræns brugen af bredspektret antibiotika
 • Begræns brugen af makrolid
 • Begræns brugen af quinoloner
 • Quinoloner anvendes ikke ved luftvejsinfektioner i almen praksis
 • Undgå profylaktisk behandling af UVI
Antibiotika

Drøftelse i klyngen

Med udgangspunkt i opgørelsen over klyngens forbrug af antibiotika, kan I drøfte:

 • Hvordan er jeres kliniske praksis generelt ved udskrivelse af antibiotika?
 • Hvordan håndterer I kommunikation med og rådgivning til patienter vedr. antibiotika?
 • Brug af »vent og se« recept?

Hvad er jeres erfaringer med hensyn til:

 • Tiltag, der kan påvirke brugen af antibiotika (f.eks. crp-måling)
 • Brug af makrolid generelt
 • Brug af azithromycin
 • Profylaktisk behandling af UVI0
 • Brug af kontrolurin
Antibiotika

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med / følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.
Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå 9-12 måneder.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Antibiotika

Hvad fokuserer vi på?

Forbruget af antibiotika til systemisk brug.

Datagrundlaget er en opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen af perorale antibiotika (ATC-kode: J01) fordelt på forskellige typer af antibiotika inden for en udvalgt periode.

Forbrug er opgjort i Definerede Døgn Doser (DDD)/1000 pt.
Data er køns- og aldersstandardiseret.

Antibiotika forbrug i Danmark

Forbruget i primærsektoren udgør knap 90% af det samlede antibiotikaforbrug til mennesker i Danmark.

Den nationale handlingsplan for antibiotika fra 2017 har opstillet 2 mål for almen praksis. Hensigten er, at der udskrives mindre antibiotika (maks. 350 recepter pr. 1000 patienter pr. år)
og at phenoxymethylpenicillin udgør min. 36% af antibiotikaforbruget.
Kilde: https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/ Antibiotika-handlingsplan-frem-mod-2020/DK-Handlingsplan-05072017.pdf

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at forbruget af antibiotika er faldende. I 2017 var der indløst 490 recepter pr. 1000 indbyggere og i 2018 var tallet 459. Det er et fald på ca. 6%. Forbruget er faldet i alle regioner. Andelen af recepter på phenoxymethylpenicillin er ca. 30% og stort set uændret fra 2017 til 2018.

Anbefalinger

 • Før ordination af antibiotika skal bakteriel infektion være påvist
 • Phenoxymethylpenicillin er 1. valg ved dE fleste luftvejsinfektioner
 • Undlad antibiotika ved milde tilfælde af f.eks. halsbetændelse eller mellemørebetændelse
 • Begræns brugen af bredspektret antibiotika
 • Begræns brugen af makrolid
 • Begræns brugen af quinoloner
 • Quinoloner anvendes ikke ved luftvejsinfektioner i almen praksis
 • Undgå profylaktisk behandling af UVI

Drøftelse i klyngen

Antibiotika

Med udgangspunkt i opgørelsen over klyngens forbrug af antibiotika, kan I drøfte:

 • Hvordan er jeres kliniske praksis generelt ved udskrivelse af antibiotika?
 • Hvordan håndterer I kommunikation med og rådgivning til patienter vedr. antibiotika?
 • Brug af »vent og se« recept?

Hvad er jeres erfaringer med hensyn til:

 • Tiltag, der kan påvirke brugen af antibiotika (f.eks. crp-måling)
 • Brug af makrolid generelt
 • Brug af azithromycin
 • Profylaktisk behandling af UVI0
 • Brug af kontrolurin

Opsamling

Antibiotika
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med / følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.
Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå 9-12 måneder.