Antidepressiva – Medicin i Midt

Antidepressiva – Medicin i Midt

Antidepressiva – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Forbrug af antidepressiva, behandlingsmulighed og mulighed for seponering.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget af antidepressiva for hver praksis i klyngen, set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En figur over udviklingen for hver praksis i klyngen, samt fordelingen af forbruget på TCA, SSRI og andre antidepressiva

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

I Region Midtjylland er forbruget af antidepressiva højere end i alle andre regioner. Forbruget har været nogenlunde konstant gennem de seneste fem år.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Kun moderate og svære depressioner bør behandles farmakologisk.
 • Første valg er SSRI, og her anbefales sertralin, citalopram eller escatilopram.
 • Lav altid en plan for behandlingen (inkl. opfølgning, behandlingsvarighed og evt. seponering).
 • 1. opfølgning bør være indenfor 1 uge efter behandlingsstart med særlig opmærksomhed på selvmordsrisiko.
 • Ved førstegangsdepression forsøges seponering 6 måneder efter remission.
 • Ved seponering skal behandlingen trappes gradvist ud.
 • Patienter i langvarig behandling bør revurderes mindst 1 gang årligt med henblik på vurdering af fortsat indikation og bivirkninger.
 • Anvendelse af sertralin, citalopram, escitalopram og venlafaxin kan medføre QT-forlængelse og kræver EKG-kontrol.
Antidepressiva – Medicin i Midt

Drøftelse i klyngen

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af antidepressiva i forhold til:

 • Hvordan stilles diagnosen? (hjælpemidler)
 • Opstart af behandling – Hvornår startes behandlingen?
 • Hvordan følger I op på behandling?
 • Valg af præparat?
 • Skift af præparat – hvornår og til hvad?
 • Hvornår og hvordan seponeres?
 • Hvordan håndterer I patienter, der har været i behandling i lang tid?
 • Kommunikation med patienterne – ved opstart, kontrol og seponering
 • Hvordan håndterer man abstinens contra tilbagefald
 • Eventuel inddragelse af praksispersonalet

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får antidepressiva, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Opleves effekt?
 • Vurdering af eventuelle bivirkninger
 • Er der fortsat indikation?

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Antidepressiva – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Forbrug af antidepressiva, behandlingsmulighed og mulighed for seponering.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget af antidepressiva for hver praksis i klyngen, set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En figur over udviklingen for hver praksis i klyngen, samt fordelingen af forbruget på TCA, SSRI og andre antidepressiva

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

I Region Midtjylland er forbruget af antidepressiva højere end i alle andre regioner. Forbruget har været nogenlunde konstant gennem de seneste fem år.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Kun moderate og svære depressioner bør behandles farmakologisk.
 • Første valg er SSRI, og her anbefales sertralin, citalopram eller escatilopram.
 • Lav altid en plan for behandlingen (inkl. opfølgning, behandlingsvarighed og evt. seponering).
 • 1. opfølgning bør være indenfor 1 uge efter behandlingsstart med særlig opmærksomhed på selvmordsrisiko.
 • Ved førstegangsdepression forsøges seponering 6 måneder efter remission.
 • Ved seponering skal behandlingen trappes gradvist ud.
 • Patienter i langvarig behandling bør revurderes mindst 1 gang årligt med henblik på vurdering af fortsat indikation og bivirkninger.
 • Anvendelse af sertralin, citalopram, escitalopram og venlafaxin kan medføre QT-forlængelse og kræver EKG-kontrol.

Drøftelse i klyngen

Antidepressiva – Medicin i Midt

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af antidepressiva i forhold til:

 • Hvordan stilles diagnosen? (hjælpemidler)
 • Opstart af behandling – Hvornår startes behandlingen?
 • Hvordan følger I op på behandling?
 • Valg af præparat?
 • Skift af præparat – hvornår og til hvad?
 • Hvornår og hvordan seponeres?
 • Hvordan håndterer I patienter, der har været i behandling i lang tid?
 • Kommunikation med patienterne – ved opstart, kontrol og seponering
 • Hvordan håndterer man abstinens contra tilbagefald
 • Eventuel inddragelse af praksispersonalet

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får antidepressiva, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Opleves effekt?
 • Vurdering af eventuelle bivirkninger
 • Er der fortsat indikation?

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk