Benzodiazepiner – Medicin i Midt

Benzodiazepiner – Medicin i Midt

Benzodiazepiner – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Undgå langvarig behandling med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (sovemidler), særligt hos ældre.

Datagrundlaget er:

 • En opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug for de ældre patienter (65+). Opgørelsen viser på praksisniveau opdelingen mellem benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug af benzodiazepiner . Opgørelsen viser på praksisniveau fordelingen mellem de forskellige grupper af benzodiazepiner.
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug af benzodiazepinlignende midler . Opgørelsen viser på praksisniveau fordelingen mellem de individuelle lægemidler.

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Ved langvarig behandling vil balancen mellem gavnlige og skadelige effekter være ugunstig for de fleste, da tolerans kun udvikles allerede efter 2-4 ugers behandling. Ved tolerans vil den sederende/hypnotiske virkning aftage eller forsvinde, mens den kognitive påvirkning kan persistere.

Ældre er særlig følsomme for kognitive bivirkninger, og der ses øget faldtendens.

Fysisk afhængighed kan opstå efter få ugers behandling og viser sig ved abstinenssymptomer ved seponering.

Udover at medføre afhængighed, har benzodiazepinerne også andre bivirkninger:

 • Svimmelhed og døsighed
 • Faldtendens
 • Forvirring, hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Svedeture, angst, uro og søvnforstyrrelser
 • Nedsat reaktionsevne, obs. bilkørsel.

Anbefalinger

 • Undgå langvarig behandling med benzodiazepiner
  • Søvnløshed bør maksimalt behandles i 1–2 uger
  • Angst bør som udgangspunkt maksimalt behandles i 4 uger
  • Ældre bør maksimalt behandles i 2 uger, og bør helt undgås ved demente
 • Bilkørsel må ikke finde sted under behandling med langtidsvirkende præparat (halveringstid >10 timer)
 • Revurdér indikation og behandlingsplan regelmæssigt ved længerevarende behandling
 • Receptfornyelse kræver fremmøde, da indikationen skal revurderes

Anbefalinger til seponering

 • Overvej seponering ved…
  • ønske fra patienten
  • manglende indikation, effekt eller overholdelse af behandlingsplanen
  • tegn på bivirkninger eller misbrug
 • Planlæg seponering når patienten er motiveret
 • Gradvis, individualiseret aftrapning vil minimere abstinenssymptomer – ved længevarende behandling anbefales dosisreduktion på 10-20% med 1-2 ugers mellemrum
 • Ved abstinenssymptomer holdes fast i samme dosis i yderligere 1–2 uger, før aftrapning fortsættes
 • Abstinenssymptomer optræder særligt, når dosis kommer ned omkring 25% af den oprindelige dosering

Som hjælp til seponering kan I bestille folderne »Nedtrapning af vanedannende lægemidler« (information til praksis) og »Sovemedicin og benzodiazepin – kun i kort tid« (information til patienten). Klik på linket for at gå til bestilling.

Benzodiazepiner – Medicin i Midt

Drøftelse i klyngen

Med udgangspunkt i en opgørelse over forbrug af benzodiazepiner og variationen i klyngen, drøftes:

 • Opstart af behandling?
 • Overvejelser ved valg af lægemiddel?
 • Patienter der anmoder om receptfornyelse?
 • Fremgangsmåde ved seponering?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Organisering og eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over patienterne i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der er i længevarende behandling med benzodiazepin er, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Revurdering af behandlingen
 • Bilkørsel?
 • Læg plan for eventuel seponering

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Benzodiazepiner – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Undgå langvarig behandling med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (sovemidler), særligt hos ældre.

Datagrundlaget er:

 • En opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug for de ældre patienter (65+). Opgørelsen viser på praksisniveau opdelingen mellem benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug af benzodiazepiner . Opgørelsen viser på praksisniveau fordelingen mellem de forskellige grupper af benzodiazepiner.
 • En opgørelse over udviklingen i forbrug af benzodiazepinlignende midler . Opgørelsen viser på praksisniveau fordelingen mellem de individuelle lægemidler.

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Ved langvarig behandling vil balancen mellem gavnlige og skadelige effekter være ugunstig for de fleste, da tolerans kun udvikles allerede efter 2-4 ugers behandling. Ved tolerans vil den sederende/hypnotiske virkning aftage eller forsvinde, mens den kognitive påvirkning kan persistere.

Ældre er særlig følsomme for kognitive bivirkninger, og der ses øget faldtendens.

Fysisk afhængighed kan opstå efter få ugers behandling og viser sig ved abstinenssymptomer ved seponering.

Udover at medføre afhængighed, har benzodiazepinerne også andre bivirkninger:

 • Svimmelhed og døsighed
 • Faldtendens
 • Forvirring, hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Svedeture, angst, uro og søvnforstyrrelser
 • Nedsat reaktionsevne, obs. bilkørsel.

Anbefalinger

 • Undgå langvarig behandling med benzodiazepiner
  • Søvnløshed bør maksimalt behandles i 1–2 uger
  • Angst bør som udgangspunkt maksimalt behandles i 4 uger
  • Ældre bør maksimalt behandles i 2 uger, og bør helt undgås ved demente
 • Bilkørsel må ikke finde sted under behandling med langtidsvirkende præparat (halveringstid >10 timer)
 • Revurdér indikation og behandlingsplan regelmæssigt ved længerevarende behandling
 • Receptfornyelse kræver fremmøde, da indikationen skal revurderes

Anbefalinger til seponering

 • Overvej seponering ved…
  • ønske fra patienten
  • manglende indikation, effekt eller overholdelse af behandlingsplanen
  • tegn på bivirkninger eller misbrug
 • Planlæg seponering når patienten er motiveret
 • Gradvis, individualiseret aftrapning vil minimere abstinenssymptomer – ved længevarende behandling anbefales dosisreduktion på 10-20% med 1-2 ugers mellemrum
 • Ved abstinenssymptomer holdes fast i samme dosis i yderligere 1–2 uger, før aftrapning fortsættes
 • Abstinenssymptomer optræder særligt, når dosis kommer ned omkring 25% af den oprindelige dosering

Som hjælp til seponering kan I bestille folderne »Nedtrapning af vanedannende lægemidler« (information til praksis) og »Sovemedicin og benzodiazepin – kun i kort tid« (information til patienten). Klik på linket for at gå til bestilling.

Drøftelse i klyngen

Benzodiazepiner – Medicin i Midt

Med udgangspunkt i en opgørelse over forbrug af benzodiazepiner og variationen i klyngen, drøftes:

 • Opstart af behandling?
 • Overvejelser ved valg af lægemiddel?
 • Patienter der anmoder om receptfornyelse?
 • Fremgangsmåde ved seponering?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Organisering og eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over patienterne i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der er i længevarende behandling med benzodiazepin er, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Revurdering af behandlingen
 • Bilkørsel?
 • Læg plan for eventuel seponering