Brugen af Strep-A-test i almen praksis

Brugen af Strep-A-test i almen praksis

Brugen af Strep-A-test i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Afsættet for klyngedrøftelsen er antal afregnede Strep-A-test (ydelse 7109) opgjort pr. 1000 sikrede i praksis for en periode på 3-5 år.

Data vises på praksis-, klynge-, og regionalt niveau.

Strep-A-testen i almen praksis

Strep-A-testen er en hurtigtest til diagnostik af GAS-streptokokker. Strep-A-testen blev introduceret i almen praksis for over 20 år siden. Den bruges i alle de nordiske lande, og er i dag et vigtigt diagnostisk redskab til at identificere, hvilke patienter med ondt i halsen som skal tilbydes recept på antibiotika.

Strep-A er den hurtigste test med acceptabel sensitivitet og specificitet til påvisning af GAS. Det anbefales kun at udføre en strep-A-test hos patienter, der har to eller flere modificerede Centor-kriterier:

Kilde: DSAMs vejledning akut faryngo-tonsillitis

Antibiotika – hvornår?

Halsbetændelse er en selvlimiterende sygdom. De fleste kommer sig indenfor få dage uden antibiotisk behandling. Undersøgelser har vist, at uden antibiotika er 50% symptomfrie efter 3 dage, og 90% er symptomfrie efter 7 dage. Antibiotika forkorter den gennemsnitlige symptomvarighed med ½ til 1 døgn. Størst effekt ses hos de mest syge patienter, hvor der er registreret en afkortning af symptomerne på op til 2 døgn.

Man skal i gennemsnit give antibiotika til mindst 6 patienter (NNT = 6) med verificeret GAS, for at 1 patient bliver symptomfri 3 dage efter opstart af behandling og til 21 patienter (NNT = 21) for at 1 patient bliver symptomfri 7 dage efter opstart af behandling. Årsagen til at NNT er så meget større i sidste tilfælde er, at sygdommen er selvlimiterende, så de fleste patienter er blevet spontant raske efter 7 dage uden behandling
Kilde: DSAMs vejledning akut faryngo-tonsillitis

Brugen af Strep-A-test i almen praksis

Drøftelse i klyngen

 • Drøft årsager til variation
 • Hvornår tager I strep-A-test i praksis?
 • Hvordan har I organiseret strep-A-testen, hvilken rolle spiller personalet?
 • Hvordan håndterer I eventuelle patientønsker om strep-A-tests?
 • Hvilken betydning har resultatet af strep-A-testen i forhold til ordination af antibiotika i jeres praksis?
 • Hvornår og hvordan kommunikerer I, at antibiotika forkorter den gennemsnitlige sygdomsperiode med 1/2–1 døgn?
 • Bruger I »vent og se«-recept ved positive strep-A-tests?
Brugen af Strep-A-test i almen praksis

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. For at følge op på en eventuel indsats med et nyt dataudtræk anbefaler vi, at I venter mindst tre måneder.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Brugen af Strep-A-test i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Afsættet for klyngedrøftelsen er antal afregnede Strep-A-test (ydelse 7109) opgjort pr. 1000 sikrede i praksis for en periode på 3-5 år.

Data vises på praksis-, klynge-, og regionalt niveau.

Strep-A-testen i almen praksis

Strep-A-testen er en hurtigtest til diagnostik af GAS-streptokokker. Strep-A-testen blev introduceret i almen praksis for over 20 år siden. Den bruges i alle de nordiske lande, og er i dag et vigtigt diagnostisk redskab til at identificere, hvilke patienter med ondt i halsen som skal tilbydes recept på antibiotika.

Strep-A er den hurtigste test med acceptabel sensitivitet og specificitet til påvisning af GAS. Det anbefales kun at udføre en strep-A-test hos patienter, der har to eller flere modificerede Centor-kriterier:

Kilde: DSAMs vejledning akut faryngo-tonsillitis

Antibiotika – hvornår?

Halsbetændelse er en selvlimiterende sygdom. De fleste kommer sig indenfor få dage uden antibiotisk behandling. Undersøgelser har vist, at uden antibiotika er 50% symptomfrie efter 3 dage, og 90% er symptomfrie efter 7 dage. Antibiotika forkorter den gennemsnitlige symptomvarighed med ½ til 1 døgn. Størst effekt ses hos de mest syge patienter, hvor der er registreret en afkortning af symptomerne på op til 2 døgn.

Man skal i gennemsnit give antibiotika til mindst 6 patienter (NNT = 6) med verificeret GAS, for at 1 patient bliver symptomfri 3 dage efter opstart af behandling og til 21 patienter (NNT = 21) for at 1 patient bliver symptomfri 7 dage efter opstart af behandling. Årsagen til at NNT er så meget større i sidste tilfælde er, at sygdommen er selvlimiterende, så de fleste patienter er blevet spontant raske efter 7 dage uden behandling
Kilde: DSAMs vejledning akut faryngo-tonsillitis

Drøftelse i klyngen

Brugen af Strep-A-test i almen praksis
 • Drøft årsager til variation
 • Hvornår tager I strep-A-test i praksis?
 • Hvordan har I organiseret strep-A-testen, hvilken rolle spiller personalet?
 • Hvordan håndterer I eventuelle patientønsker om strep-A-tests?
 • Hvilken betydning har resultatet af strep-A-testen i forhold til ordination af antibiotika i jeres praksis?
 • Hvornår og hvordan kommunikerer I, at antibiotika forkorter den gennemsnitlige sygdomsperiode med 1/2–1 døgn?
 • Bruger I »vent og se«-recept ved positive strep-A-tests?

Opsamling

Brugen af Strep-A-test i almen praksis
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. For at følge op på en eventuel indsats med et nyt dataudtræk anbefaler vi, at I venter mindst tre måneder.