Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Hvad fokuserer vi på?

Udredning af patienter mistænkt for tarmkræft.

Vi arbejder med den såkaldte ”hit-rate”. Hit-raten pr. praksis i klyngen, opgøres som ‘Antal patienter med bekræftet diagnose (tarmkræft)’ divideret med ‘Antal patienter op startet i kræftpakkeforløbet (tarmkræft).’

At udveksle erfaringer mellem praksis om henvisninger i kræftpakkeforløb for tarmkræft.

Se eksempel på data til klyngemødet her: Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Hvad ved vi?

Der diagnosticeres årligt omkring 3000 patienter med tyktarmskræft og omkring 1500 patienter med endetarmskræft i Danmark. Maksimalt 25% diagnosticeres via screeningsprogrammet, så langt de fleste udredes i almen praksis efter at have præsenteret symptomer (blødning fra tarmen, ændrede afføringsvaner, smerter, vægttab, lav blodprocent etc.)

Opgørelse af hitrate pr. praksis i klyngen

Der foretages et udtræk af patienter, som er opstartet i kræftpakkeforløb for tyk- og endetarmskræft. For hver patient tilknyttes data om, hvorvidt diagnosen efterfølgende er blevet be- eller afkræftet.

Hitraten pr. praksis i klyngen, opgøres som ‘Antal patienter med bekræftet diagnose’ divideret med ‘Antal patienter opstartet i kræftpakkeforløbet.’

Der foretages ligeledes en opgørelse af ‘Antal patienter opstartet i kræftpakkeforløb tyk- og endetarmskræft’ pr. 1000 sikrede i praksis. Opgørelserne pr. praksis, vil blive sammenlignet med tilsvarende opgørelse på klyngeniveau og på regionsniveau (alle praksis i RM).

Det vil være muligt at opdele analysen i køn og i relevante aldersgrupper, hvis klyngen ønsker det.

Bemærk: Det er desværre ikke data-teknisk muligt, at frasortere de patienter, som er opstartet i kræftpakkeforløbet via screeningsprogrammet.

Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Drøftelse i klyngen

 • Hvordan håndterer I udredning af tarmkræft i praksis?
 • Drøft variation af hit-raten i klyngen – er der noget, der overrasker i data?
 • Drøft årsager til variation
Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Idéer til mødets afholdelse

Overvej om det kan give mening at invitere en kirurg med ansvar for tarmkræft-udredning med til klyngemødet mhp. at drøfte samarbejdet mellem praksis og kirurgisk afdeling.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå 9-12 måneder.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Hvad fokuserer vi på?

Udredning af patienter mistænkt for tarmkræft.

Vi arbejder med den såkaldte ”hit-rate”. Hit-raten pr. praksis i klyngen, opgøres som ‘Antal patienter med bekræftet diagnose (tarmkræft)’ divideret med ‘Antal patienter op startet i kræftpakkeforløbet (tarmkræft).’

At udveksle erfaringer mellem praksis om henvisninger i kræftpakkeforløb for tarmkræft.

Se eksempel på data til klyngemødet her: Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Hvad ved vi?

Der diagnosticeres årligt omkring 3000 patienter med tyktarmskræft og omkring 1500 patienter med endetarmskræft i Danmark. Maksimalt 25% diagnosticeres via screeningsprogrammet, så langt de fleste udredes i almen praksis efter at have præsenteret symptomer (blødning fra tarmen, ændrede afføringsvaner, smerter, vægttab, lav blodprocent etc.)

Opgørelse af hitrate pr. praksis i klyngen

Der foretages et udtræk af patienter, som er opstartet i kræftpakkeforløb for tyk- og endetarmskræft. For hver patient tilknyttes data om, hvorvidt diagnosen efterfølgende er blevet be- eller afkræftet.

Hitraten pr. praksis i klyngen, opgøres som ‘Antal patienter med bekræftet diagnose’ divideret med ‘Antal patienter opstartet i kræftpakkeforløbet.’

Der foretages ligeledes en opgørelse af ‘Antal patienter opstartet i kræftpakkeforløb tyk- og endetarmskræft’ pr. 1000 sikrede i praksis. Opgørelserne pr. praksis, vil blive sammenlignet med tilsvarende opgørelse på klyngeniveau og på regionsniveau (alle praksis i RM).

Det vil være muligt at opdele analysen i køn og i relevante aldersgrupper, hvis klyngen ønsker det.

Bemærk: Det er desværre ikke data-teknisk muligt, at frasortere de patienter, som er opstartet i kræftpakkeforløbet via screeningsprogrammet.

Drøftelse i klyngen

Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?
 • Hvordan håndterer I udredning af tarmkræft i praksis?
 • Drøft variation af hit-raten i klyngen – er der noget, der overrasker i data?
 • Drøft årsager til variation

Opsamling

Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i klyngen?
Hvordan gik det med de patienter, som vi henviste i kræftpakkeforløb?

Idéer til mødets afholdelse

Overvej om det kan give mening at invitere en kirurg med ansvar for tarmkræft-udredning med til klyngemødet mhp. at drøfte samarbejdet mellem praksis og kirurgisk afdeling.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå 9-12 måneder.