NSAID – Medicin i Midt

NSAID – Medicin i Midt

NSAID – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Behandling med NSAID, særligt hos ældre.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen af forbrug af NSAID for hver praksis i klyngen. Opgørelsen viser på praksisniveau forbrug af NSAID fordelt på hhv. patienter under 65 år og patienter over 65 år

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Brug af NSAID-præparater øger risikoen for gastrointestinal blødning, nyreinsufficiens og hjerte-karsygdom (fx AMI, hjerteinsufficiens, AFLI og hypertension).

Risikoen stiger med dosis og behandlingsvarighed. Ældre er særligt følsomme – især for alvorlige gastrointestinale bivirkninger.

Risikoen for nyreinsufficiens er størst ved præeksisterende nyre-, lever- og hjerteinsufficiens.

Risikoen for hjerte-kar-sygdom gælder også for hjerteraske, men den absolutte risikoøgning er størst ved eksisterende hjerte-kar-sygdom.

Risikoen for gastrointestinal blødning øges ved kombination med antitrombotika, herunder ASA, prednisolon og SSRI.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • NSAID bør kun anvendes i lavest mulige dosis, kortest mulig til
 • Ibuprofen (≤1200 mg dgl.) er førstevalg. Ved patienter med høj risiko for kardiovaskulær sygdom kan lavdosis naproxen (≤500 mg dgl.) også anvendes
 • Undgå så vidt muligt NSAID til kroniske smerter
 • Undgå så vidt muligt NSAID til ældre (>65 år)
 • Ved smerter med inflammatorisk komponent (f.eks. artritis urica) kan kortvarig behandling med NSAID være indiceret
 • Vær forsigtig ved anvendelse af NSAID hos patienter med risikofaktorer for gastrointestinal blødning. Kombiner med lavdosis PPI til disse patienter
 • NSAID bør ikke anvendes til patienter med kendt hjertesygdom og/eller GFR<30 ml/min
 • Ved behov for behandling hos personer med høj risiko for ulcus bør der kombineres med en protonpumpehæmmer i lav dosering
NSAID – Medicin i Midt

Drøftelse i klyngen

Hvad e r klinisk praksis hos jer ved ordination af NSAID til:

 • Nyrepatienter
 • Hjertepatienter
 • Ældre patienter
 • Hvordan organiserer I opfølgning på behandling, fx inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får NSAID, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Er der tale om fast behandling eller pn behandling?
 • Får patienten andre lægemidler med risiko for gastrointestinal blødning?
 • Vurder effekt og fortsat indikation
 • Vurder evt. bivirkninger
 • Læg plan for eventuel seponering eller medicinomlægning samt opfølgning

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

NSAID – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Behandling med NSAID, særligt hos ældre.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen af forbrug af NSAID for hver praksis i klyngen. Opgørelsen viser på praksisniveau forbrug af NSAID fordelt på hhv. patienter under 65 år og patienter over 65 år

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Brug af NSAID-præparater øger risikoen for gastrointestinal blødning, nyreinsufficiens og hjerte-karsygdom (fx AMI, hjerteinsufficiens, AFLI og hypertension).

Risikoen stiger med dosis og behandlingsvarighed. Ældre er særligt følsomme – især for alvorlige gastrointestinale bivirkninger.

Risikoen for nyreinsufficiens er størst ved præeksisterende nyre-, lever- og hjerteinsufficiens.

Risikoen for hjerte-kar-sygdom gælder også for hjerteraske, men den absolutte risikoøgning er størst ved eksisterende hjerte-kar-sygdom.

Risikoen for gastrointestinal blødning øges ved kombination med antitrombotika, herunder ASA, prednisolon og SSRI.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • NSAID bør kun anvendes i lavest mulige dosis, kortest mulig til
 • Ibuprofen (≤1200 mg dgl.) er førstevalg. Ved patienter med høj risiko for kardiovaskulær sygdom kan lavdosis naproxen (≤500 mg dgl.) også anvendes
 • Undgå så vidt muligt NSAID til kroniske smerter
 • Undgå så vidt muligt NSAID til ældre (>65 år)
 • Ved smerter med inflammatorisk komponent (f.eks. artritis urica) kan kortvarig behandling med NSAID være indiceret
 • Vær forsigtig ved anvendelse af NSAID hos patienter med risikofaktorer for gastrointestinal blødning. Kombiner med lavdosis PPI til disse patienter
 • NSAID bør ikke anvendes til patienter med kendt hjertesygdom og/eller GFR<30 ml/min
 • Ved behov for behandling hos personer med høj risiko for ulcus bør der kombineres med en protonpumpehæmmer i lav dosering

Drøftelse i klyngen

NSAID – Medicin i Midt

Hvad e r klinisk praksis hos jer ved ordination af NSAID til:

 • Nyrepatienter
 • Hjertepatienter
 • Ældre patienter
 • Hvordan organiserer I opfølgning på behandling, fx inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres patienter i jeres praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får NSAID, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Er der tale om fast behandling eller pn behandling?
 • Får patienten andre lægemidler med risiko for gastrointestinal blødning?
 • Vurder effekt og fortsat indikation
 • Vurder evt. bivirkninger
 • Læg plan for eventuel seponering eller medicinomlægning samt opfølgning

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau