Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Diagnosticering og behandling af otitis media (både AOM og SOM) hos børn i alderen 0-3 år i almen praksis og brug af tympanometri i almen praksis.

Dataafsæt for klyngedrøftelsen er afregningsdata for udførte tympanometrier for to kvartaler.

Data viser på ydernummerniveau:

 • Udførte tympanometrier i procent for to kvartaler i forhold til antallet af børn mellem 0-3 år
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal tympanometrier.

Otitis media i almen praksis

Børn med symptomer og klager fra ører er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis.

Ved 3-årsalderen har ca. 80% af alle børn haft mindst et tilfælde af akut otitis media (AOM).

AOM har en høj grad af spontan helbredelse. Omkring 80% af børn med symptomer på AOM bliver raske efter få dage uden antibiotika.

1 ud af 14 børn, som får antibiotika mod mellemørebetændelse, oplever bivirkninger, mens det kun er 1 ud af 20 børn, der har en gavnlig effekt af behandlingen. De mest almindelige bivirkninger er opkast, diarré og udslæt.

Det anbefales, at børn under 6 måneder behandles med Penicillin.

I Danmark udføres over 250 drænanlæggelser pr. 10.000 børn. Vi er et af de lande, der har den højeste behandlingsfrekvens.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. National handlingsplan for antibiotika til mennesker, 2017
Kilde: Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje for Behandling med Trommehindedræn. s.l. : Sundhedsstyrelsen, 2015. s. 83.
Kilde: http://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=742&gotoChapter=742

Tympanometri i almen praksis

Der er en stor variation af brugen af tympanometrii almen praksis.
15% af praksis i Region Midt udførte i 1. kvartal 2018 ikke tympanometrier.

Studier viser, at tympanometri som supplement til otoskopi ændrer den kliniske diagnose i hvert 4. tilfælde.

Kilde: Lous, J. Månedsskrift for Almen Praksis; nr 03, Marts 2013

Diagnose før og efter tympanometri i et studie med 3039 børn

Sundhedsstyrelsen anbefaler i den kliniske retningslinje for behandling af trommehindedræn, at der som led i diagnose af AOM og OM udføres tympanometri for at undgå overdiagnosticering og eventuel overbehandling.

Kilde: Jung Johansen EC, Lildholdt T, Damsbo N and Eriksen EW. Tympanometry for diagnosis and treatment of otitis media in general practice. Family Practice 2000; 17: 317–322.
Kilde: Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje for Behandling med Trommehindedræn. s.l. : Sundhedsstyrelsen, 2015.

Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Drøftelse i klyngen

Drøft årsager til variation:

Hvordan håndterer I otitis media i praksis? (AOM/SOM)

 • Diagnose
 • Behandling (smertestillende og antibiotika)
 • Brug af »vent og se« recept
 • Opfølgning ved AOM og SOM
 • Kommunikation med og rådgivning til forældre ved AOM og SOM
 • Holdning til dræn
 • Henvisning til ørelæge
 • Tympanometri i praksis – hvem udfører, hvor ofte, organisering og rutine
Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Opsamling på drøftelse

 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med /følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.
Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Diagnosticering og behandling af otitis media (både AOM og SOM) hos børn i alderen 0-3 år i almen praksis og brug af tympanometri i almen praksis.

Dataafsæt for klyngedrøftelsen er afregningsdata for udførte tympanometrier for to kvartaler.

Data viser på ydernummerniveau:

 • Udførte tympanometrier i procent for to kvartaler i forhold til antallet af børn mellem 0-3 år
 • Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal tympanometrier.

Otitis media i almen praksis

Børn med symptomer og klager fra ører er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis.

Ved 3-årsalderen har ca. 80% af alle børn haft mindst et tilfælde af akut otitis media (AOM).

AOM har en høj grad af spontan helbredelse. Omkring 80% af børn med symptomer på AOM bliver raske efter få dage uden antibiotika.

1 ud af 14 børn, som får antibiotika mod mellemørebetændelse, oplever bivirkninger, mens det kun er 1 ud af 20 børn, der har en gavnlig effekt af behandlingen. De mest almindelige bivirkninger er opkast, diarré og udslæt.

Det anbefales, at børn under 6 måneder behandles med Penicillin.

I Danmark udføres over 250 drænanlæggelser pr. 10.000 børn. Vi er et af de lande, der har den højeste behandlingsfrekvens.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet. National handlingsplan for antibiotika til mennesker, 2017
Kilde: Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje for Behandling med Trommehindedræn. s.l. : Sundhedsstyrelsen, 2015. s. 83.
Kilde: http://vejledninger.dsam.dk/luftvejsinfektioner/?mode=visKapitel&cid=742&gotoChapter=742

Tympanometri i almen praksis

Der er en stor variation af brugen af tympanometrii almen praksis.
15% af praksis i Region Midt udførte i 1. kvartal 2018 ikke tympanometrier.

Studier viser, at tympanometri som supplement til otoskopi ændrer den kliniske diagnose i hvert 4. tilfælde.

Kilde: Lous, J. Månedsskrift for Almen Praksis; nr 03, Marts 2013

Diagnose før og efter tympanometri i et studie med 3039 børn

Sundhedsstyrelsen anbefaler i den kliniske retningslinje for behandling af trommehindedræn, at der som led i diagnose af AOM og OM udføres tympanometri for at undgå overdiagnosticering og eventuel overbehandling.

Kilde: Jung Johansen EC, Lildholdt T, Damsbo N and Eriksen EW. Tympanometry for diagnosis and treatment of otitis media in general practice. Family Practice 2000; 17: 317–322.
Kilde: Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje for Behandling med Trommehindedræn. s.l. : Sundhedsstyrelsen, 2015.

Drøftelse i klyngen

Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis

Drøft årsager til variation:

Hvordan håndterer I otitis media i praksis? (AOM/SOM)

 • Diagnose
 • Behandling (smertestillende og antibiotika)
 • Brug af »vent og se« recept
 • Opfølgning ved AOM og SOM
 • Kommunikation med og rådgivning til forældre ved AOM og SOM
 • Holdning til dræn
 • Henvisning til ørelæge
 • Tympanometri i praksis – hvem udfører, hvor ofte, organisering og rutine

Opsamling

Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-3 år i almen praksis
 • Hvilke tanker har diskussionen sat i gang?
 • Hvad tager praksis med hjem?
 • Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis?
 • Hvordan ønsker I at arbejde videre med /følge op på temaet i klyngen?

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde.
Hvis I vil følge udviklingen i de data I har kigget på, skal der gå minimum et halvt år.