Palliation i almen praksis

Palliation i almen praksis

Palliation i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

  1. At give praksis i klyngen indblik i, hvordan praksis selv benytter palliationsydelserne sammenlignet med klyngens og Region Midtjyllands gennemsnit for brug af ydelser i sundhedsaftalen om palliation i Region Midtjylland.
  2. At skabe opmærksomhed på sundhedsaftalen om palliation og give klyngens medlemmer kendskab til de aftalte indsatser og deres tilhørende ydelser med henblik på at styrke indsatsen omkring den palliative patient i det nære sundhedsvæsen.
  3. Erfaringer fra tidligere klyngemøder viser, at det er en stor fordel at invitere en repræsentant fra PLO med til møde for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

I får et oplæg med regningsdata for ydelserne i Sundhedsaftale om palliation i Region Midtjylland (4593, 4584-4589, 4590, 4591, 4594, 4592) samt tidligere terminal tillægsydelse (4801), så længe det er relevant.

I præsentationen findes også en gennemgang af lokalaftalen om palliation stk.1-5.

Data vises på praksis-, klynge- og regionsniveau. Der laves opgørelser af ‘ydelser pr. 1000 sikrede i praksis’, således at det er muligt at sammenligne små og store praksis

Tidsforbrug: Mødet kan gennemføres på to timer.

Hvad ved vi?

  1. Data fra hele Region Midtjylland viser, at der er stor variation i anvendelsen af de palliative ydelser på tværs af praksis i Region Midtjylland.
  2. Sundhedsaftalen i Region Midtjylland om palliation har til formål er at understøtte, at den praktiserende læge yder lægehjælp til patienter i en situation, hvor patientens tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på hospitalet eller anden institution. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.
  3. Nyttig viden og links:
   1. DSAM vejledningen om palliation: https://www.dsam.dk/vejledninger/palliation
   2. Sundhedsaftale om palliation i Region Midtjylland: Palliativ indsats – sundhed.dk

Anbefalinger

Klyngeteamet anbefaler, at I inviterer en repræsentant for PLO med til klyngemødet for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

Klyngen kan også invitere de kommunale palliationssygeplejersker, for at høre om de tilbud som der findes i kommunalt regi, inddrag gerne den/de kommunale praksiskonsulent.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan finde kursus til hele klinikken, som understøtter implementering af palliation i praksis her: Palliation i almen praksis.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Palliation i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

  1. At give praksis i klyngen indblik i, hvordan praksis selv benytter palliationsydelserne sammenlignet med klyngens og Region Midtjyllands gennemsnit for brug af ydelser i sundhedsaftalen om palliation i Region Midtjylland.
  2. At skabe opmærksomhed på sundhedsaftalen om palliation og give klyngens medlemmer kendskab til de aftalte indsatser og deres tilhørende ydelser med henblik på at styrke indsatsen omkring den palliative patient i det nære sundhedsvæsen.
  3. Erfaringer fra tidligere klyngemøder viser, at det er en stor fordel at invitere en repræsentant fra PLO med til møde for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

I får et oplæg med regningsdata for ydelserne i Sundhedsaftale om palliation i Region Midtjylland (4593, 4584-4589, 4590, 4591, 4594, 4592) samt tidligere terminal tillægsydelse (4801), så længe det er relevant.

I præsentationen findes også en gennemgang af lokalaftalen om palliation stk.1-5.

Data vises på praksis-, klynge- og regionsniveau. Der laves opgørelser af ‘ydelser pr. 1000 sikrede i praksis’, således at det er muligt at sammenligne små og store praksis

Tidsforbrug: Mødet kan gennemføres på to timer.

Hvad ved vi?

  1. Data fra hele Region Midtjylland viser, at der er stor variation i anvendelsen af de palliative ydelser på tværs af praksis i Region Midtjylland.
  2. Sundhedsaftalen i Region Midtjylland om palliation har til formål er at understøtte, at den praktiserende læge yder lægehjælp til patienter i en situation, hvor patientens tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på hospitalet eller anden institution. Hensigten er at forbedre livskvaliteten for den alvorligt syge eller døende patient.
  3. Nyttig viden og links:
   1. DSAM vejledningen om palliation: https://www.dsam.dk/vejledninger/palliation
   2. Sundhedsaftale om palliation i Region Midtjylland: Palliativ indsats – sundhed.dk

Anbefalinger

Klyngeteamet anbefaler, at I inviterer en repræsentant for PLO med til klyngemødet for at hjælpe med at forstå aftalens indhold og afgrænsningen af de forskellige ydelser.

Klyngen kan også invitere de kommunale palliationssygeplejersker, for at høre om de tilbud som der findes i kommunalt regi, inddrag gerne den/de kommunale praksiskonsulent.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan finde kursus til hele klinikken, som understøtter implementering af palliation i praksis her: Palliation i almen praksis.