Medicinhåndtering i samarbejde med kommunen

Medicinhåndtering i samarbejde med kommunen

Medicinhåndtering i samarbejde med kommunen

Hvad fokuserer vi på?

Klyngepakken har fokus på samarbejde mellem lægehuse og kommune i klyngen omkring praktisk medicinhåndtering. Derfor skal I sætte god tid af til forberedelse – klyngeteamet anbefaler, at I går i gang ca. fire måneder før.

2,5 timers fælles samarbejdsmøde.

Formål med klyngepakken:

 • At vi bliver klogere på hinandens måder at håndtere medicin på, så samarbejdet bliver mere patientsikkert.
 • At vi forbedrer og optimerer samarbejdet indenfor de gældende rammer.
 • At skabe klare aftaler på medicinområdet mellem lægehusene og kommunen i klyngen.

Metode:

 • Korte fælles oplæg
 • Tværsektorielt gruppearbejde med tid til dialog, mhp. kendskab til hinandens opgaverne. Drøftelse af konkrete forbedringstiltag
 • Fælles opsamling. Mødeplanlægningsgruppen følger op med fælles beslutninger og forslag til implementeringsplan

Data:

 • Spørgeskema til alle deltagere og andre relevante.
 • Eksempler på utilsigtede hændelser.

Deltagere i mødet:

Fra lægehusene:

  • Læger i klyngen og evt. praksispersonale.

Fra kommunen:

  • Sundhedsfagligt personale som arbejder med medicin, leder, kommunepraksiskonsulent(er), kvalitetsmedarbejder og risikomanager.

Planlægning af mødet

Klyngeteamet anbefaler, at I går i gang ca. 4 måneder før, og at I opretter en mødeplanlægningsgruppe, som står for planlægning og afholdelse.

Klyngeteamet har lavet hjælpematerialer inkl. tjeklister til at understøtte planlægningen, så det er så nemt som muligt for mødeplanlægningsgruppen:

 • Drejebog for klyngemødet, inklusiv forslag til program for klyngemødet: Drejebog
 • Skabelon for indbydelse til kommune
 • Udkast til punkter til møder i mødeplanlægningsgruppen / tjekliste
 • Skabelon til indbydelse og foreløbigt program til klyngemedlemmer
 • Skabelon til indbydelse og foreløbigt program til deltagere fra kommunen
 • Spørgeskema til klyngemedlemmer og relevante i kommunen
 • Powerpointslides til præsentation på klyngemødet inkl. svar på spørgeskema
 • Dialogark til gruppearbejde

Kontakt klyngeteamet, hvis I ønsker at arbejde med pakken: klynger@stab.rm.dk

Indhold i mødet

Der er fire overordnede emner, som vi anbefaler jer at komme omkring. Når I beslutter jer for at arbejde med pakken, kontakter I klyngeteamet, som sender materialet til jer:

 • Fælles medicinkort (FMK) og lokalt medicinkort (LMK) – Her er videoer, som viser hvordan systemerne ser ud.
 • Systemerne og patientsikre ordinationer – hvordan fungerer det i praksis?
 • Håndtering af medicin – fordeling af opgaver og ansvar i lægehusene og i kommunen. Hvem gør og må hvad?
 • Kommunikation om medicinændringer – hvornår ringes og hvornår anvendes korrespondancebreve? Hensigtsmæssig brug af korrespondancebreve.

Derudover vælges mellem to af nedenstående emner:

 • PN medicin
 • Håndkøbsmedicin og kosttilskud
 • Genbestilling / fornyelse af recepter + levering af medicin
 • Medicin ifm. 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse fra hospital
 • Andet valgt af mødeplanlægningsgruppen.

Efter mødet

 • Mødeplanlægningsgruppen mødes og samler op på guldkorn fra mødet.
 • Beslutninger for fremtidigt samarbejde besluttes og plan for implementering af dette aftales.

Anbefaling for valg af klyngepakke

Klyngepakken er udviklet med inspiration fra vellykket tværsektorielt samarbejdsmøde i Skanderborg kommune. Praktisk medicinhåndtering fylder meget i praksis og i det daglige samarbejde med kommunen. De involverede vil gerne anbefale, at der investeres tid i samarbejdet omkring medicin, da de har oplevet at det har givet en bedre forståelse af hinandens arbejdsgange på medicinområdet og mindsket antallet af korrespondancer på medicin. Mødet resulterede bl.a. i en “medicin-pixi”, som der nu arbejdes efter tværsektorielt.

Kontakt gerne for uddybning eller spørgsmål:

Mere information og materiale i klyngepakken

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Medicinhåndtering i samarbejde med kommunen

Hvad fokuserer vi på?

Klyngepakken har fokus på samarbejde mellem lægehuse og kommune i klyngen omkring praktisk medicinhåndtering. Derfor skal I sætte god tid af til forberedelse – klyngeteamet anbefaler, at I går i gang ca. fire måneder før.

2,5 timers fælles samarbejdsmøde.

Formål med klyngepakken:

 • At vi bliver klogere på hinandens måder at håndtere medicin på, så samarbejdet bliver mere patientsikkert.
 • At vi forbedrer og optimerer samarbejdet indenfor de gældende rammer.
 • At skabe klare aftaler på medicinområdet mellem lægehusene og kommunen i klyngen.

Metode:

 • Korte fælles oplæg
 • Tværsektorielt gruppearbejde med tid til dialog, mhp. kendskab til hinandens opgaverne. Drøftelse af konkrete forbedringstiltag
 • Fælles opsamling. Mødeplanlægningsgruppen følger op med fælles beslutninger og forslag til implementeringsplan

Data:

 • Spørgeskema til alle deltagere og andre relevante.
 • Eksempler på utilsigtede hændelser.

Deltagere i mødet:

Fra lægehusene:

  • Læger i klyngen og evt. praksispersonale.

Fra kommunen:

  • Sundhedsfagligt personale som arbejder med medicin, leder, kommunepraksiskonsulent(er), kvalitetsmedarbejder og risikomanager.

Planlægning af mødet

Klyngeteamet anbefaler, at I går i gang ca. 4 måneder før, og at I opretter en mødeplanlægningsgruppe, som står for planlægning og afholdelse.

Klyngeteamet har lavet hjælpematerialer inkl. tjeklister til at understøtte planlægningen, så det er så nemt som muligt for mødeplanlægningsgruppen:

 • Drejebog for klyngemødet, inklusiv forslag til program for klyngemødet: Drejebog
 • Skabelon for indbydelse til kommune
 • Udkast til punkter til møder i mødeplanlægningsgruppen / tjekliste
 • Skabelon til indbydelse og foreløbigt program til klyngemedlemmer
 • Skabelon til indbydelse og foreløbigt program til deltagere fra kommunen
 • Spørgeskema til klyngemedlemmer og relevante i kommunen
 • Powerpointslides til præsentation på klyngemødet inkl. svar på spørgeskema
 • Dialogark til gruppearbejde

Kontakt klyngeteamet, hvis I ønsker at arbejde med pakken: klynger@stab.rm.dk

Indhold i mødet

Der er fire overordnede emner, som vi anbefaler jer at komme omkring. Når I beslutter jer for at arbejde med pakken, kontakter I klyngeteamet, som sender materialet til jer:

 • Fælles medicinkort (FMK) og lokalt medicinkort (LMK) – Her er videoer, som viser hvordan systemerne ser ud.
 • Systemerne og patientsikre ordinationer – hvordan fungerer det i praksis?
 • Håndtering af medicin – fordeling af opgaver og ansvar i lægehusene og i kommunen. Hvem gør og må hvad?
 • Kommunikation om medicinændringer – hvornår ringes og hvornår anvendes korrespondancebreve? Hensigtsmæssig brug af korrespondancebreve.

Derudover vælges mellem to af nedenstående emner:

 • PN medicin
 • Håndkøbsmedicin og kosttilskud
 • Genbestilling / fornyelse af recepter + levering af medicin
 • Medicin ifm. 72 timers behandlingsansvar efter udskrivelse fra hospital
 • Andet valgt af mødeplanlægningsgruppen.

Efter mødet

 • Mødeplanlægningsgruppen mødes og samler op på guldkorn fra mødet.
 • Beslutninger for fremtidigt samarbejde besluttes og plan for implementering af dette aftales.

Anbefaling for valg af klyngepakke

Klyngepakken er udviklet med inspiration fra vellykket tværsektorielt samarbejdsmøde i Skanderborg kommune. Praktisk medicinhåndtering fylder meget i praksis og i det daglige samarbejde med kommunen. De involverede vil gerne anbefale, at der investeres tid i samarbejdet omkring medicin, da de har oplevet at det har givet en bedre forståelse af hinandens arbejdsgange på medicinområdet og mindsket antallet af korrespondancer på medicin. Mødet resulterede bl.a. i en “medicin-pixi”, som der nu arbejdes efter tværsektorielt.

Kontakt gerne for uddybning eller spørgsmål:

Mere information og materiale i klyngepakken

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk