Protonpumpe­hæmmere (PPI) – Medicin i Midt

Protonpumpe­hæmmere (PPI) – Medicin i Midt

Protonpumpe­hæmmere (PPI) – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Anvendelse af protonpumpehæmmere (PPI), dosering, behandlingsvarighed og seponering.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget af PPI for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen af forbrug af PPI for hver praksis i klyngen

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Forbruget af PPI har været stigende til og med 2017, hvorefter det har ligget uændret. Der bruges ofte høje doser (30-40 mg) dagligt, og som længerevarende behandling.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Brug som udgangspunkt ikke PPI i mere end 1-8 uger.
 • Brug ikke PPI »pn«, da effekten indtræder gradvist efter 1–4 døgn. Anvend i stedet korte kure (symptomstyret behandling), hvor PPI tages dagligt indtil opnået symptomfrihed i 24 timer.
 • Dosis til symptomstyret behandling er laveste effektive dosis (fx pantoprazol 20-40 mg)
 • Vedligeholdelsesbehandling kan være indiceret ved fx svær refluks øsofagitis og ved langvarig behandling med NSAID/ASA hos patienter med øget risiko for GI-blødning. Dosis ved refluks øsofagitis er lavest effektive og ved NSAID/ASA oftest halvdelen af standarddosis (fx pantoprazol 20 mg).
 • Ved langvarig brug kan der ses bivirkninger i form af infektioner, malabsorption og frakturer.
 • Ved brat seponering efter langvarigt brug (? 8 uger) kan nogle opleve genopblussen af de oprindelige symptomer (rebound-fænomen). Disse varer typisk 4-5 dage, men kan vare flere uger. Tilstanden forebygges ved udtrapning over 4 uger, evt. i kombination med antacida (fx Alminox) efter behov.
 • Vær opmærksom på interaktioner, især med lægemidler omsat via CYP2C19 (fx clopidogrel).
 • Ved indikation for PPI under behandling med clopidogrel anbefales pantoprazol eller lansoprazol.
Protonpumpe­hæmmere (PPI) – Medicin i Midt

Drøftelse i klyngen

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af PPI i forhold til:

 • Opstart af behandling?
 • Indikation for fortsat behandling?
 • Valg af præparat og dosis?
 • Opfølgning på behandling?
 • Udtrapning og seponering?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der går minimum et år.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres egne patienter i praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får PPI, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Hvilke præparat og dosis anvendes?
 • Er der tale om fast behandling eller symptomstyret behandling?

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Protonpumpe­hæmmere (PPI) – Medicin i Midt

Hvad fokuserer vi på?

Anvendelse af protonpumpehæmmere (PPI), dosering, behandlingsvarighed og seponering.

Datagrundlaget er

 • En opgørelse over forbruget af PPI for hver praksis i klyngen set i forhold til forbruget i alle praksis i Region Midtjylland
 • En opgørelse over udviklingen af forbrug af PPI for hver praksis i klyngen

Forbrug er opgjort i DDD (Definerede Døgn Doser) /1.000 sikrede

Hvad ved vi?

Forbruget af PPI har været stigende til og med 2017, hvorefter det har ligget uændret. Der bruges ofte høje doser (30-40 mg) dagligt, og som længerevarende behandling.

Anbefalinger

De vigtigste anbefalinger er:

 • Brug som udgangspunkt ikke PPI i mere end 1-8 uger.
 • Brug ikke PPI »pn«, da effekten indtræder gradvist efter 1–4 døgn. Anvend i stedet korte kure (symptomstyret behandling), hvor PPI tages dagligt indtil opnået symptomfrihed i 24 timer.
 • Dosis til symptomstyret behandling er laveste effektive dosis (fx pantoprazol 20-40 mg)
 • Vedligeholdelsesbehandling kan være indiceret ved fx svær refluks øsofagitis og ved langvarig behandling med NSAID/ASA hos patienter med øget risiko for GI-blødning. Dosis ved refluks øsofagitis er lavest effektive og ved NSAID/ASA oftest halvdelen af standarddosis (fx pantoprazol 20 mg).
 • Ved langvarig brug kan der ses bivirkninger i form af infektioner, malabsorption og frakturer.
 • Ved brat seponering efter langvarigt brug (? 8 uger) kan nogle opleve genopblussen af de oprindelige symptomer (rebound-fænomen). Disse varer typisk 4-5 dage, men kan vare flere uger. Tilstanden forebygges ved udtrapning over 4 uger, evt. i kombination med antacida (fx Alminox) efter behov.
 • Vær opmærksom på interaktioner, især med lægemidler omsat via CYP2C19 (fx clopidogrel).
 • Ved indikation for PPI under behandling med clopidogrel anbefales pantoprazol eller lansoprazol.

Drøftelse i klyngen

Protonpumpe­hæmmere (PPI) – Medicin i Midt

Hvad er klinisk praksis hos jer ved ordination af PPI i forhold til:

 • Opstart af behandling?
 • Indikation for fortsat behandling?
 • Valg af præparat og dosis?
 • Opfølgning på behandling?
 • Udtrapning og seponering?
 • Kommunikation med patienterne?
 • Eventuel inddragelse af praksispersonale?

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, så aftal en dato for et opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal der går minimum et år.

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

I kan få overblik over jeres egne patienter i praksis via journalsystemets statistikprogram.

Når I har overblik over de patienter, der får PPI, kan behandlingen revurderes for den enkelte patient.

Mulige ideer til indkaldelse af patienter

 • Via brev
 • Via telefon
 • I forbindelse med receptfornyelse
 • I forbindelse med anden kontakt med patienten

Overvejelser i forbindelse med konsultation

 • Hvor længe har behandlingen varet?
 • Hvilke præparat og dosis anvendes?
 • Er der tale om fast behandling eller symptomstyret behandling?

 

For yderligere information, læs mere i informationspakkerne https://www.kortlink.dk/sundhed/24kau.