Teledermatologi

Teledermatologi

Teledermatologi

Hvad fokuserer vi på?

 • At undersøge brugen af tillægsydelsen teledermatologi i klyngen
 • At klyngen i dialog med hudlæge kan kvalificere brugen af teledermatologi i almen praksis

Regningsdata for ydelsen: 4503 pr. 1000 sikrede pr. praksis for klynge og Region Midtjylland.

Tidsforbrug: Mødet kan gennemføres på en time.

Hvad ved vi?

Ydelse 4503 bruges meget forskelligt, når vi ser på alle praksis i Region Midtjylland. Nogle praksis anvender ydelsen meget, andre slet ikke.

Teledermatologi bidrager til hurtig dermatologisk speciallæge vurdering uden patienten behøver at møde op til fysisk konsultation hos speciallægen.

Egen læge sender en henvisning til speciallæge med beskrivelse af hudsygdommen på vanlig vis og vedhæfter få billeder der illustrerer sygdommen.

Det er et tilbud til patienter med uafklaret udslet og eksem, men skal ikke anvendes til vurdering af pigmenterede forandringer i huden.

Ved brug af teledermatologi spares tid og ressourcer i sundhedsvæsenet og patienten får hurtigere afklaring.

 

Forslag til dagsorden for klyngemøde

 1. Gennemgang af det praktiske i at henvise med billeder fra lægesystemer (klyngemedlem) – (10 min)
 2. Gennemgang af klyngens data og drøftelse af disse i små grupper (10 min)
 3. Oplæg fra dermatolog vedr. teledermatologi (20-25 min)
  1. Det gode hudproblem til teledermatologi
  2. Det mindre gode hudproblem til teledermatologi
  3. Det virkelig dårlige hudproblem til teledermatologi
  4. 3 bullets fra hudlægen
 4. Hvad tager jeg med mig hjem i praksis? Drøftelse først individuelt og bagefter i små grupper evt. i praksis (10 min)
 5. Fælles afrunding ved klyngekoordinator (5 min)

Anbefalinger

Klyngeteamet anbefaler at dette møde afholdes i samarbejde med en privatpraktiserende hudlæge, som kan give sit bud på, hvordan samarbejdet om teledermatolog mellem hudlæge og almen praksis erfaringsmæssigt fungerer godt. Se forslag til invitation til privatpraktiserende hudlæge samt forslag til dagsorden for klyngemødet under bilag nederst på siden.

Teledermatologi

Opsamling på drøftelse

 • Forslag til individuel refleksion:
  • Hvad har jeg lært om teledermatologi i dag?
  • Er udfordringer der forhindrer mig i at benytte teledermatologi som jeg ønsker det?

  Forslag til gruppedrøftelse:

  • Hvad tager vi med hjem til praksis om teledermatologi?
  • Vil vi anvende teledermatologi mere, anderledes eller uændret fremover?

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Teledermatologi

Hvad fokuserer vi på?

 • At undersøge brugen af tillægsydelsen teledermatologi i klyngen
 • At klyngen i dialog med hudlæge kan kvalificere brugen af teledermatologi i almen praksis

Regningsdata for ydelsen: 4503 pr. 1000 sikrede pr. praksis for klynge og Region Midtjylland.

Tidsforbrug: Mødet kan gennemføres på en time.

Hvad ved vi?

Ydelse 4503 bruges meget forskelligt, når vi ser på alle praksis i Region Midtjylland. Nogle praksis anvender ydelsen meget, andre slet ikke.

Teledermatologi bidrager til hurtig dermatologisk speciallæge vurdering uden patienten behøver at møde op til fysisk konsultation hos speciallægen.

Egen læge sender en henvisning til speciallæge med beskrivelse af hudsygdommen på vanlig vis og vedhæfter få billeder der illustrerer sygdommen.

Det er et tilbud til patienter med uafklaret udslet og eksem, men skal ikke anvendes til vurdering af pigmenterede forandringer i huden.

Ved brug af teledermatologi spares tid og ressourcer i sundhedsvæsenet og patienten får hurtigere afklaring.

 

Forslag til dagsorden for klyngemøde

 1. Gennemgang af det praktiske i at henvise med billeder fra lægesystemer (klyngemedlem) – (10 min)
 2. Gennemgang af klyngens data og drøftelse af disse i små grupper (10 min)
 3. Oplæg fra dermatolog vedr. teledermatologi (20-25 min)
  1. Det gode hudproblem til teledermatologi
  2. Det mindre gode hudproblem til teledermatologi
  3. Det virkelig dårlige hudproblem til teledermatologi
  4. 3 bullets fra hudlægen
 4. Hvad tager jeg med mig hjem i praksis? Drøftelse først individuelt og bagefter i små grupper evt. i praksis (10 min)
 5. Fælles afrunding ved klyngekoordinator (5 min)

Anbefalinger

Klyngeteamet anbefaler at dette møde afholdes i samarbejde med en privatpraktiserende hudlæge, som kan give sit bud på, hvordan samarbejdet om teledermatolog mellem hudlæge og almen praksis erfaringsmæssigt fungerer godt. Se forslag til invitation til privatpraktiserende hudlæge samt forslag til dagsorden for klyngemødet under bilag nederst på siden.

Opsamling

Teledermatologi
 • Forslag til individuel refleksion:
  • Hvad har jeg lært om teledermatologi i dag?
  • Er udfordringer der forhindrer mig i at benytte teledermatologi som jeg ønsker det?

  Forslag til gruppedrøftelse:

  • Hvad tager vi med hjem til praksis om teledermatologi?
  • Vil vi anvende teledermatologi mere, anderledes eller uændret fremover?

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk