Udvidet lænderyg­under­søgelse – ULRUS

Udvidet lænderyg­under­søgelse – ULRUS

Udvidet lænderyg­under­søgelse – ULRUS

Hvad fokuserer vi på?

Lænderygsmerter er en af de hyppigste kontaktårsager i almen praksis. De har generelt en god prognose, men med tendens til recidiv. De patienter, der ikke bedres som forventet, henvises
videre til behandling i sekundær sektoren m.h.p at sikre den bedste prognose.

Siden 2012 har det været muligt at henvise rygpatienter til ULRUS – udvidet lænderygundersøgelse hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Man kan henvise patienter med uspecifikke lænderygsmerter med eller uden bensmerter samt patienter med nerverodstryk, som samtidig har en særlig kompleksitet i forhold til risikoprofil, funktionsevne og smertetilstand med risiko for sygemelding eller fortsat sygemelding.

ULRUS på klyngemødet

Formålet med mødet er at sætte fokus på, hvilke patienter det er relevant at henvise til ULRUS fremfor at henvise til enten reumatologisk- eller neurologisk afdeling. Derudover vil praksiskonsulenterne på fysioterapiområdet fortælle om undersøgelseselementerne i den udvidede rygundersøgelse, om differentialdiagnosen, om information til patienten og om den udvidede epikrise.

Gennemgangen vil blive understøttet med cases.

Data

Der kan leveres data på ULRUS til klyngens klinikker. Det drejer sig om antal patienter, der har modtaget ULRUS og om ydelser pr. 1000 sikrede.

Spørgsmål til refleksion i klyngen

  • Hvilke barrierer er der for henvisning til ULRUS?
  • Hvordan flytter I fokus fra patientens ønske om f.eks. en speciallægeundersøgelse eller en MR-scanning til en udvidet lænderygundersøgelse?
  • Har mødet givet anledning til at ændre jeres henvisningsprocedure til patienter med længerevarende rygsmerter?

Kontakt
Praksiskonsulenterne i fysioterapi Region Midt:

Nils-Bo De Vos Andersen
Nils-bo.andersen@stab.rm.dk

Bo Albertsen
Boalbe@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Udvidet lænderyg­under­søgelse – ULRUS

Hvad fokuserer vi på?

Lænderygsmerter er en af de hyppigste kontaktårsager i almen praksis. De har generelt en god prognose, men med tendens til recidiv. De patienter, der ikke bedres som forventet, henvises
videre til behandling i sekundær sektoren m.h.p at sikre den bedste prognose.

Siden 2012 har det været muligt at henvise rygpatienter til ULRUS – udvidet lænderygundersøgelse hos en privatpraktiserende fysioterapeut. Man kan henvise patienter med uspecifikke lænderygsmerter med eller uden bensmerter samt patienter med nerverodstryk, som samtidig har en særlig kompleksitet i forhold til risikoprofil, funktionsevne og smertetilstand med risiko for sygemelding eller fortsat sygemelding.

ULRUS på klyngemødet

Formålet med mødet er at sætte fokus på, hvilke patienter det er relevant at henvise til ULRUS fremfor at henvise til enten reumatologisk- eller neurologisk afdeling. Derudover vil praksiskonsulenterne på fysioterapiområdet fortælle om undersøgelseselementerne i den udvidede rygundersøgelse, om differentialdiagnosen, om information til patienten og om den udvidede epikrise.

Gennemgangen vil blive understøttet med cases.

Data

Der kan leveres data på ULRUS til klyngens klinikker. Det drejer sig om antal patienter, der har modtaget ULRUS og om ydelser pr. 1000 sikrede.

Spørgsmål til refleksion i klyngen

  • Hvilke barrierer er der for henvisning til ULRUS?
  • Hvordan flytter I fokus fra patientens ønske om f.eks. en speciallægeundersøgelse eller en MR-scanning til en udvidet lænderygundersøgelse?
  • Har mødet givet anledning til at ændre jeres henvisningsprocedure til patienter med længerevarende rygsmerter?

Kontakt
Praksiskonsulenterne i fysioterapi Region Midt:

Nils-Bo De Vos Andersen
Nils-bo.andersen@stab.rm.dk

Bo Albertsen
Boalbe@rm.dk