Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Hvad fokuserer vi på?

Klyngepakken “Vælg klogt, når du bestiller blodprøver” tager udgangspunkt i Vælg klogts anbefalinger vedrørende brug af følgende laboratorieanalyser:

  • D-vitamin
  • ANA
  • D-dimer
  • Kvindelige kønshormoner
  • Hba1C

Data er antal analyser af den pågældende prøve bestilt af ydernummer og illustrerer variation af bestilte analyser i hele regionen og i klyngen.

For HbA1C tillige hvor mange gang den samme patient har fået taget HbA1C i ét kalenderår for hele Region Midtjylland, for klyngen og for den enkelte praksis.

For Østradiol er der data for rekvirerede analyser af p-Østradiol alene og for P-Østradiol bestilt som kaskadeanalysen ”kønshormoner kvinder” NPU12122

I kan I klyngen vælge om I ønsker at arbejder med én, to eller flere af de overstående laboratorieanalyser, alt efter hvad I finder relevant i jeres klynge.

Hvad er Vælg klogt?

Vælg Klogt er et samarbejde mellem paraplyorganisationerne Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der repræsenterer henholdsvis 125 selskaber og 105 patient- og pårørendeforeninger.

Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, som vi bør holde op med – hvilket er anslået til at udgøre mellem 20-30 procent. Vælg Klogt udvikler anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre på forskellige områder. Vælg Klogt er finansieret af Danske Regioner.

Vælg Klogt er en del af en international bevægelse, der findes i mere end 30 lande – for eksempel i Norge, Canada og New Zealand, hvor de går under navne som Gjør Kloke Valg og Choosing Wisely. Vælg Klogt deltager i netværk og sparrer med de andre organisationer.

Læs mere her: Vælg klogt.

Anbefalinger fra Vælg klogt

D-vitamin: Undgå at bestille D-vitamin-analyse hos raske personer uden kliniske symptomer og øget risiko for D-vitamin mangel.

ANA-screening: Undgå ANA-screening hos patienter med træthed, feber, rygsmerter eller andre smerter i bevægeapparatet uden øvrige kliniske tegn på autoimmun bindevævssygdom.

D-dimer: Undgå test af D-dimer før der er foretaget en klinisk vurdering af sandsynligheden for blodprop i lungerne – ved lav eller moderat sandsynlighed anbefales test af D-dimer, mens testen ikke kan bruges ved høj sandsynlighed. For praksis se dog: Forløbsbeskrivelse for dyb venetrombose.

Kønshormoner: Undgå rutinemæssigt at måle indholdet af kønshormoner i blodet for at påvise overgangsalder hos kvinder over 45 år (med eller uden livmoder) eller for at igangsætte og regulere hormonbehandlingen i forbindelse med overgangsalder.

Langtidsblodsukker: Undgå at teste langtidsblodsukker (HbA1c) i forbindelse med opfølgning af kendt diabetes, hvis der foreligger et resultat inden for de seneste to måneder.

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Drøftelse i klyngen

Svarer din/jeres praksis brug af de forskellige ydelser til dine/jeres forventninger?

Hvis data overrasker dig/jer – hvordan overrasker de og kan du/I komme med bud på nogen forklaring?

I hvilken grad tænker du/I jeres praksis lever op til Vælg klogt-anbefalingerne og eventuelt andre anbefalinger vedrørende den aktuelle analyse.

Giver denne refleksion anledning til, at brugen af nogle analyserne skal ændres i din/jeres praksis.

Hvordan vil du/I gribe det an, hvad vil du/I opnå og hvornår vil du/I være i mål?

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Opsamling på drøftelse

Er der nogen der ønsker forandret praksis i egen klinik – hvordan vil I gribe det an og hvad er målet?

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Idéer til mødets afholdelse

Overvej om besøg af en læge og/eller andet personale fra Klinisk biokemisk afdeling kan være meningsfuldt – både i forhold til de aktuelle data, men også i forhold til samarbejdet med Klinisk kemisk afdeling generelt.

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Hvad fokuserer vi på?

Klyngepakken “Vælg klogt, når du bestiller blodprøver” tager udgangspunkt i Vælg klogts anbefalinger vedrørende brug af følgende laboratorieanalyser:

  • D-vitamin
  • ANA
  • D-dimer
  • Kvindelige kønshormoner
  • Hba1C

Data er antal analyser af den pågældende prøve bestilt af ydernummer og illustrerer variation af bestilte analyser i hele regionen og i klyngen.

For HbA1C tillige hvor mange gang den samme patient har fået taget HbA1C i ét kalenderår for hele Region Midtjylland, for klyngen og for den enkelte praksis.

For Østradiol er der data for rekvirerede analyser af p-Østradiol alene og for P-Østradiol bestilt som kaskadeanalysen ”kønshormoner kvinder” NPU12122

I kan I klyngen vælge om I ønsker at arbejder med én, to eller flere af de overstående laboratorieanalyser, alt efter hvad I finder relevant i jeres klynge.

Hvad er Vælg klogt?

Vælg Klogt er et samarbejde mellem paraplyorganisationerne Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der repræsenterer henholdsvis 125 selskaber og 105 patient- og pårørendeforeninger.

Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, som vi bør holde op med – hvilket er anslået til at udgøre mellem 20-30 procent. Vælg Klogt udvikler anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre på forskellige områder. Vælg Klogt er finansieret af Danske Regioner.

Vælg Klogt er en del af en international bevægelse, der findes i mere end 30 lande – for eksempel i Norge, Canada og New Zealand, hvor de går under navne som Gjør Kloke Valg og Choosing Wisely. Vælg Klogt deltager i netværk og sparrer med de andre organisationer.

Læs mere her: Vælg klogt.

Anbefalinger fra Vælg klogt

D-vitamin: Undgå at bestille D-vitamin-analyse hos raske personer uden kliniske symptomer og øget risiko for D-vitamin mangel.

ANA-screening: Undgå ANA-screening hos patienter med træthed, feber, rygsmerter eller andre smerter i bevægeapparatet uden øvrige kliniske tegn på autoimmun bindevævssygdom.

D-dimer: Undgå test af D-dimer før der er foretaget en klinisk vurdering af sandsynligheden for blodprop i lungerne – ved lav eller moderat sandsynlighed anbefales test af D-dimer, mens testen ikke kan bruges ved høj sandsynlighed. For praksis se dog: Forløbsbeskrivelse for dyb venetrombose.

Kønshormoner: Undgå rutinemæssigt at måle indholdet af kønshormoner i blodet for at påvise overgangsalder hos kvinder over 45 år (med eller uden livmoder) eller for at igangsætte og regulere hormonbehandlingen i forbindelse med overgangsalder.

Langtidsblodsukker: Undgå at teste langtidsblodsukker (HbA1c) i forbindelse med opfølgning af kendt diabetes, hvis der foreligger et resultat inden for de seneste to måneder.

Drøftelse i klyngen

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Svarer din/jeres praksis brug af de forskellige ydelser til dine/jeres forventninger?

Hvis data overrasker dig/jer – hvordan overrasker de og kan du/I komme med bud på nogen forklaring?

I hvilken grad tænker du/I jeres praksis lever op til Vælg klogt-anbefalingerne og eventuelt andre anbefalinger vedrørende den aktuelle analyse.

Giver denne refleksion anledning til, at brugen af nogle analyserne skal ændres i din/jeres praksis.

Hvordan vil du/I gribe det an, hvad vil du/I opnå og hvornår vil du/I være i mål?

Opsamling

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Er der nogen der ønsker forandret praksis i egen klinik – hvordan vil I gribe det an og hvad er målet?

Vælg klogt, når du bestiller blodprøver

Idéer til mødets afholdelse

Overvej om besøg af en læge og/eller andet personale fra Klinisk biokemisk afdeling kan være meningsfuldt – både i forhold til de aktuelle data, men også i forhold til samarbejdet med Klinisk kemisk afdeling generelt.