Nedtrapningstilbud til dine patienter i langvarig opioidbehandling

Smerteklinikken i Silkeborg, der er en af MidtKrafts samarbejdsparter, har udviklet en Nedtrapningsindsats. Vi tilbyder din praksis et besøg med undervisning i kroniske smerter, nedtrapningsstrategier og organisering. Dertil tilbydes sparring og hjælp til de sværeste patienter.

Er du interesseret, så skriv en mail eller ring til projektleder Anne Mette Drastrup, mail: anndrs@rm.dk Tlf: 24 75 99 09.  

Undervisningen varetages af Ledende overlæge Randi Eltved og Smertesygeplejerske Mette Bergmann.

Vi tager udgangspunkt i de behov, der er afdækket ved interview af praktiserende læger og spørgeskemaundersøgelse i Almen Praksis. Herudover bruger vi de mange erfaringer, Smerteklinikken har med opioidnedtrapning.

Det hele er kogt ned til praksisbesøg med tips og trick og med fokus på jeres hverdag.