Den frygtløse organisation – styrk den psykologiske tryghed i praksis

Sprudler jeres praksis med nye idéer fra mange forskellige eller fra få, stiller medarbejdere spørgsmål eller kommer med input til ledelsesbeslutninger, og føler de, at de bliver mødt? Taler I åbent om fejl, og hvordan taler I som ledere om jeres egne fejl og tvivl til medarbejderne og til hinanden? De spørgsmål kan være gode at arbejde med, hvis I ønsker en frygtløs organisation med høj grad af psykologisk tryghed.

Hvordan er den psykologiske tryghed i jeres praksis?

I 2021 satte praksisudviklingskonsulent Kristian Sandvej og MidtKrafts patientsikkerhedsteam spot på ”psykologisk tryghed”. Amy Edmondson, professor fra Harvard Business School, er ophavskvinde til begrebet. Hun har igennem mange forskellige studier vist, at høj psykologisk tryghed øger arbejdsglæde, effektivitet og produktivitet samtidig med, at det nedsætter risikoen for udbrændthed i organisationer.

Edmonsons definition på psykologisk tryghed i en organisation er visheden om, at man bliver accepteret som den man er, og at man ikke bliver straffet eller ydmyget, hvis man taler om fejl, tvivl, problemer, idéer eller stiller spørgsmål.

Almen praksis er små organisationer, der arbejder med komplekse problemstillinger i en omskiftelig hverdag med et højt tempo. Mange praksis uddelegerer opgaver til personale og danner behandlerteams. Derfor er det vigtigt løbende at sætte fokus på de relationelle og faglige kompetencer.

Dialogspil til brug i praksis

Med dialogspillet ”Psykologisk tryghed” får I mulighed for gennem en række spørgsmål at blive klogere på psykologisk tryghed i jeres praksis, finde frem til opmærksomhedspunkter og lave en handleplan for, hvad I gerne vil ændre eller styrke. Dialogspillet er for alle i praksis, og i den fælles dialog får I afdækket forskellige perspektiver. En medarbejder kan eksempelvis godt have en oplevelse af høj psykologisk tryghed i organisationen, mens en anden kan have en helt anden oplevelse, og der kan det være givende at være nysgerrige på de forskellige perspektiver.

Selve spillet tager cirka tre timer.

MIdtKraft tilbyder at facilitere spillet “Psykologisk tryghed” i jeres praksis. Erfaringer viser, at I som praksis får mest ud af processen, hvis der er en ekstern facilitator, der kan guide jer igennem.

Hvis I som ledelse er nysgerrige på at høre mere om psykologisk tryghed og spillet, før I booker et besøg, så kan I booke praksisudviklingskonsulent Kristian Sandvej til et virtuelt møde. Her kan I også høre mere om MidtKrafts tilbud om en opfølgende proces i klinikken med en praksisudviklingskonsulent og en organisationskonsulent, hvor I kan arbejde videre med de erkendelser og indsigter, som I har fået gennem spillet om jeres organisation.

Kontakt Kristian direkte på kristiansandvej@dadlnet.dk.

Kontaktpersoner

Kontakt