Sparring med LUP-team

Har I fået ny kollega eller personale, brug for sparring om praksis’ langsigtede udvikling, eller er du ny læge og leder i praksis? Så kan MidtKrafts LUP i praksis-team være en mulighed. Her på siden kan I læse mere om tilbuddet og kontakte teamet for mere information.

LUP – sparring om ledelse og udvikling i praksis

Er I kørt fast, eller savner I bare et nyt perspektiv på jeres organisering og ledelse i praksis? så har I mulighed for at kontakte LUP-teamet med en kort beskrivelse af jeres situation. LUP-teamet består af fem praksisudviklingskonsulenter (der også er praktiserende læger), en organisationskonsulent og en sekretær. Teamet tilbyder sparring om en lang rækker temaer indenfor organisation og ledelse. Teamet har siden 2019 givet sparring til cirka 50 praksis i Region Midtjylland, og emnerne er mange.

Hvad kan man få sparring til?

Praksis henvender sig af mange forskellige grunde til LUP-teamet, og I behøver ikke at være i krise for at benytte jer af tilbuddet.
Måske er du nynedsat i praksis og mangler nogle værktøjer i forhold til ledelse. Det kan også være, at I som praksis ønsker inspiration til, hvordan I kan effektivisere og ændre arbejdsgange, forbedre det interne samarbejde eller uddelegere opgaver. Måske har I forsøgt flere gange, men er strandet i processen?

Nogle gange kan konflikter vokse sig store, og der kan det også være en god idé med sparring udefra – både til at håndtere konflikten og forebygge fremtidige.

Jeres organisation kan også have ændret sig. Måske er den udvidet med flere læger eller nye faggrupper blandt personalet – her kan det også være en hjælp med sparring og nye perspektiver på ledelse og organisation.

Et andet aspekt kan være et fokus på trivsel blandt medarbejdere og i ledelsen – hvilke værdier har I omkring den gode arbejdsplads, og hvordan arbejder I med det i praksis?

Hvordan er et forløb bygget op?

Hvert forløb tilpasses den enkelte praksis’ ønsker og behov. Efter I har sendt en kort beskrivelse til LUP-teamet, vil I blive kontaktet af en praksisudviklingskonsulent. Sammen aftaler I et indledende møde i jeres praksis med organisationskonsulent Mogens Lausen og en af praksisudviklingskonsulenterne. Her vil I gå nærmere ind i det tema, som I har henvendt jer omkring. På baggrund af det møde aftaler I en plan for det videre forløb. Et forløb kan godt strække sig over en længere periode, hvor der eksempelvis afholdes møde med LUP-teamet hver 3.-6. måned.

Hvad kan vi forvente af et forløb?

Et LUP-forløb er forskellig fra praksis til praksis, men fælles for alle forløb er, at I i sparringen med LUP-teamet får nogle konkrete værktøjer og en teoretisk forståelse i forhold til det tema, som I arbejder med. Da praksisudviklingskonsulenterne selv er praktiserende læger, får I også sparring fra et team, der kender betingelserne for arbejde og ledelse i almen praksis.
LUP-teamet tilbyder jer sparring og præsenterer jer for værktøjer, som I kan bruge, men det er jer selv, som arbejder med jeres fokus mellem møderne. For at få mest muligt ud af det er det derfor vigtigt, at I afsætter tid til det arbejde i praksis.

Interesseret i sparring fra LUP-teamet?

Send en mail til LUPipraksis@rm.dk med en kort beskrivelse af jeres situation, og det I ønsker sparring til, så kontakter en fra teamet jer hurtigst muligt.

Kontaktpersoner

Kontakt