Seponeringslisten

Listen kan bruges ved medicingennemgang og giver råd til seponering af en række lægemidler.

Listen har været i høring hos praktiserende læger, kliniske farmakologer, RADS, og farmaceuter med interesse for området i de fem regioner.


Hent print selv