Medicingennemgang

Ønsker I at få sparring ift. patienter, som får mange typer af medicin? Har I nogle patienter med en kompleks medicinliste og ønsker sparring til alternativer? Har I patienter på plejehjem, hvor I gerne vil gennemgå medicinen med plejehjemspersonalet og en farmaceut? Hvis I kan svare ja til et af spørgsmålene, så er MidtKrafts tilbud om medicingennemgang en mulighed for jer.

Skriftlig medicingennemgang

Til dig, der gerne vil have konkret sparring i forhold til en konkret patient med kompleks medicin.

Farmaceuterne tilbyder på baggrund af aktuel medicinliste, diagnoser og laboratorieværdier at lave medicingennemgang på patienter, som du/I ønsker sparring til.

Du/I skal sende aktuel medicinliste, diagnoser og relevante laboratorieværdier for patienten til farmaceuterne, og så vil du/I modtage vores feedback med eventuelle forslag til ændringer i medicinen i jeres e-boks efter max 5 hverdage. Hvis I ønsker en mundtlig tilbagemelding eller har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.

Medicingennemgang på plejehjem

Til dig, der gerne vil have tværfaglig sparring på dine plejehjemspatienter.
Vi tilbyder også medicingennemgang på plejehjem, hvilket er særligt målrettet plejehjemslæger. Her mødes læge, plejepersonale og farmaceuten på plejehjemmet. Sammen gennemgår vi medicineringen for en række beboere på plejehjemmet. I skal ikke sende medicinlister eller andet materiale ind på forhånd.

Hvor lang tid skal vi sætte af til snakken om medicin­gennemgang?
Det kommer an på, hvordan I ønsker at bruge medicingennemgangen: Er det den enkelte læge, som deltager, eller ønsker I fx at lave en casebaseret drøftelse for flere i praksis? Som tommelfingerregel tager en medicingennemgang på fem patienter i praksis eller på plejehjem cirka 1 time.

I bestiller en medicingennemgang ved at skrive til sundhed.medicinteamet@rm.dk

Casebaseret medicingennemgang

Til jer, der gerne vil bruge tværfaglig sparring i et læringsøjemed i klinikken.

I har også mulighed for en mere casebaseret medicingennemgang i praksis, hvor farmaceuten mødes med læger og relevant personale. Her skal I på forhånd indsende aktuel medicin, diagnoser og laboratorieværdier forud for medicingennemgangen på enkelte patienter.

Farmaceuternes medicingennemgang kan herefter danne baggrund for en casebaseret drøftelse i praksis – eksempelvis i forhold til patienter med nedsat nyrefunktion, hypertension eller den ældre medicinske patient.

Til jer, der gerne vil bruge tværfaglig sparring i et læringsøjemed i klinikken.

Hvor lang tid skal vi sætte af til snakken om medicin­gennemgang?
Det kommer an på, hvordan I ønsker at bruge medicingennemgangen: Er det den enkelte læge, som deltager, eller ønsker I fx at lave en casebaseret drøftelse for flere i praksis? Som tommelfingerregel tager en medicingennemgang på fem patienter i praksis eller på plejehjem cirka 1 time.

Hør hvad andre synes

Som plejehjemslæge står jeg ofte alene med spørgsmål om polyfarmaci og medicinoptimering / reducering. Det kan være vanskeligt. Den tværfaglige sparring med farmaceuten var yderst givende. Jeg fik på få timer råd og værktøjer til optimering af mine patienters medicinlister samtidig med jeg fagligt blev opdateret. Kan varmt anbefales!

Sebastian Abrahamsen

Praktiserende læge, Lægerne Langengevej, Risskov

Kontaktpersoner

Kontakt