Praksis husker (frokost)pausen

Frokostpausen er vigtig for både læger og personale i almen praksis. Det viser resultaterne fra MidtKrafts spørgeskemaundersøgelse fra Lægedage 2022. 83 % eller 217 af jer i alt 261 deltagere, der brugte fem minutter på at svare på spørgsmål om jeres pauser, holder frokostpause hver dag. 16 % svarede, at det glipper af og til, mens tre personer svarede, at de sjældent holder frokostpause.

Knap 40 % oplever dog samtidig, at pauserne skrider af og til. 10 % oplever, at pausen skrider hver dag.  

I undersøgelsen spurgte vi også ind til de kortere pauser. Her er billedet mere broget. Halvdelen af deltagerne holder bevidste pauser på 1-2 minutter hver dag, mens 34 % svarer, at de sjældent eller aldrig holder korte, bevidste pauser.

Hvad bruger I pausen til og hvad er vigtigt?

Flere bruger pausen til at tjekke sociale medier, ordne praktiske ting eller arbejdsopgaver, som man ikke har nået. Højdespringerne er dog mad og fællesskabet med de andre i klinikken: 84 % svarer, at de får noget at spise og drikke i pausen, mens 77 % taler med kolleger og medarbejdere. Fællesskabet med kolleger og samtale om andet end arbejde er også noget af det, som 84 % angiver er vigtigt i deres frokostpause.  

I forhold til de kortere pauser svarer 41%, at det er vigtigt at kunne skifte setting, men også her fylder samtalen meget, for 60 % svarer, at det er vigtigt at kunne tale med kolleger. For en fjerdedel er det vigtigt, at den korte pause giver tid til at mærke sig selv.

Har I talt om pausen i jeres praksis?

Den lille undersøgelse på Lægedage gav anledning til en megen snak hos såvel personale som læger, der kom forbi på standen. Flere tog spørgeskemaet med hjem for at tale videre om pauser i deres praksis. Hvis I ikke allerede har gjort det, så kan det være en god idé at tage en snak om jeres pausekultur, da det kan være med til at øge trivslen hos både læger og personale.

  • Har I en bevidst kultur i forhold til jeres pauser?
  • Hvad er vigtigt for jer som fællesskab i pausen, og er der plads til individuelle hensyn?
  • Hvilke former for pauser ønsker I at have i praksis, og hvordan organiserer I det?
  • Er der noget, som kan være svært at sige i forhold til at have en fælles snak om pauser i klinikken?
  • Hvordan ser I jeres rolle som ledelse i forhold til at få skabt pauser i en travl hverdag?

Hjælp fra MidtKrafts LUP-team 

Selvom man husker pausen hver dag kan presset stadig være højt. Har I brug for hjælp til organisering eller har I brug for en proces om arbejdsgange i jeres praksis, så har MidtKraft praksisudviklingskonsulenter en række tilbud til jer. Dem kan I læse mere om her: https://midtkraft.dk/ledelse-udvikling-i-praksis/