Diarré hos voksne i almen praksis (gælder Gødstrup, Silkeborg og Viborg)

MidtKrafts efteruddannelsesvejledere har udviklet et tilbud til DGE-grupperne om “Diarré hos voksne patienter i almen praksis”. OBS: Tilbuddet omfatter kun praksis i disse optageområder: Gødstrup, Regionshospitalet Silkeborg samt Viborg.

Sådan kommer I igang

  • DGE-gruppen aftaler tidspunkt med sygehuslægen og skaffer lokale.
  • Sygehuslægen leverer et cirka 45 minutters oplæg
    Herefter er der planlagt 15-30 minutters spørgetid med medbragte cases fra de praktiserende lægers klinik.

I aftaler honorar mellem sygehuslægen og DGE-gruppen med udgangspunkt i PLO´s takst for konsulentarbejde.

Hvem kan vi kontakte?

Her finder I kontaktoplysninger på de læger, I kan kontakte for at holde oplæg:

Lægerne i Regionshospitalet Gødstrups optageområde:
Anders Bergh Lødrup, mail: ANLOED@rm.dk

Lægerne i Regionshospitalet Viborgs optageområde: 
Anders Neumann, mail: andeneum@rm.dk.

Lægerne i Regionshospitalet Silkeborgs optageområde:
Lotte Fynne, mail: lotte.fynne@rm.dk

Kontakt for spørgsmål

Mikkel Tang Knudsen, efteruddannelsesvejleder
Mail: mikkeltknudsen@gmail.com

Kontakt