Systematisk efteruddannelse i MidtKraft

MidtKraft udbyder en række kurser under den systematiske efteruddannelse. Det giver jer mulighed for undervisning med regionale specialister fra hospitaler, speciallægepraksis og kommuner.

Systematisk efteruddannelse

Systematisk efteruddannelse er en del af den obligatoriske efteruddannelse, der er fastlagt i overenskomsten. Det betyder, at I kan søge om tilskud til efteruddannelseshonorar, kursusafgift og transportudgifter. Læs mere om regler for tilskud her: Søg refusion/tilskud (laeger.dk)

MidtKrafts efteruddannelsesvejledere udvikler kurserne med afsæt i PLO-Es curriculum og underviserne vil i videst muligt omfang være specialister fra hospitaler, almen praksis, speciallægepraksis og kommuner i Region Midtjylland.

I kan finde MidtKrafts tilbud under den systematiske efteruddannelse her: https://midtkraft.dk/tag/systematisk-efteruddannelse/

Efteruddannelsesvejlederne i Region Midtjylland:

Kontakt