Medicingennemgang i almen praksis

Medicingennemgang i almen praksis

Medicingennemgang i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Optimering af behandling hos udvalgte polyfarmacipatienter ved at foretage medicingennemgang.

Forberedelse til medicingennemgang

Klyngekoordinator skal kontakte medicinteamet ca. tre måneder før et planlagt klyngemøde for at lave en aftale om sparring vedr. medicingennemgang. Kontakt Louise Hopkins eller Lise Bakkestrøm Rosenbæk for at komme igang:

Louise Hopkins – 24 90 81 16 / louise.hopkins@stab.rm.dk
Lise Bakkestrøm Rosenbæk – 20 37 33 25 / lise.rosenbaek@stab.rm.dk

Når der er fastsat en dato, kontakter klyngekoordinator klyngens medlemmer og beder dem om at udvælge én patient, der skal laves medicingennemgang på. Husk samtykke fra patienten. Praksis skal sende data til medicinteamet senest en måned før mødet. På bilag 1 kan I se hvilke data der skal indsendes.

En lægemiddelkonsulent fra medicinteamet i Region Midtjylland deltager på klyngemødet og gennemgår medicineringen for udvalgte patienter. Medicingennemgangen for de indsendte patientcases udleveres til den enkelte læge. Klyngen får et samlet overblik over forslag til ændringer, og medicingennemgangsværktøjer samt relevante fokusområder præsenteres også.

Medicingennemgang i almen praksis

Drøftelse i klyngen

Efter medicingennemgang med lægemiddelkonsulenten kan I drøfte:

  • Udbyttet af medicingennemgangene
  • Hvilke tanker har arbejdet sat i gang?
Medicingennemgang i almen praksis

Opsamling på drøftelse

Hver praksis kan efterfølgende tage stilling til de ændringsforslag for deres udvalgte patient og implementere accepterede forslag i samarbejde med patienten. Antal ændringer kan  registreres i et skema (bilag 2).

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, er det en god idé at aftale

  • Dato for næste møde
  • I kan i klyngen aftale, om I vil arbejde videre med udvalgte medicingennemgang eller have fokus på specifikke præparater

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk

MidtKraft Kvalitetsenhed for almen praksis

Skottenborg 26 DK-8800 Viborg midtkraft@stab.rm.dk

Medicingennemgang i almen praksis

Hvad fokuserer vi på?

Optimering af behandling hos udvalgte polyfarmacipatienter ved at foretage medicingennemgang.

Forberedelse til medicingennemgang

Klyngekoordinator skal kontakte medicinteamet ca. tre måneder før et planlagt klyngemøde for at lave en aftale om sparring vedr. medicingennemgang. Kontakt Louise Hopkins eller Lise Bakkestrøm Rosenbæk for at komme igang:

Louise Hopkins – 24 90 81 16 / louise.hopkins@stab.rm.dk
Lise Bakkestrøm Rosenbæk – 20 37 33 25 / lise.rosenbaek@stab.rm.dk

Når der er fastsat en dato, kontakter klyngekoordinator klyngens medlemmer og beder dem om at udvælge én patient, der skal laves medicingennemgang på. Husk samtykke fra patienten. Praksis skal sende data til medicinteamet senest en måned før mødet. På bilag 1 kan I se hvilke data der skal indsendes.

En lægemiddelkonsulent fra medicinteamet i Region Midtjylland deltager på klyngemødet og gennemgår medicineringen for udvalgte patienter. Medicingennemgangen for de indsendte patientcases udleveres til den enkelte læge. Klyngen får et samlet overblik over forslag til ændringer, og medicingennemgangsværktøjer samt relevante fokusområder præsenteres også.

Drøftelse i klyngen

Medicingennemgang i almen praksis

Efter medicingennemgang med lægemiddelkonsulenten kan I drøfte:

  • Udbyttet af medicingennemgangene
  • Hvilke tanker har arbejdet sat i gang?

Opsamling

Medicingennemgang i almen praksis

Hver praksis kan efterfølgende tage stilling til de ændringsforslag for deres udvalgte patient og implementere accepterede forslag i samarbejde med patienten. Antal ændringer kan  registreres i et skema (bilag 2).

Opfølgende aktiviteter i egen praksis

Hvis I vælger at arbejde videre med emnet, er det en god idé at aftale

  • Dato for næste møde
  • I kan i klyngen aftale, om I vil arbejde videre med udvalgte medicingennemgang eller have fokus på specifikke præparater

Har I spørgsmål eller ønsker til klyngepakken?

Kontakt klyngeteamet i MidtKraft: sundhed.klynger@rm.dk